Eliminació de la malària

El Grup Assessor Estratègic de l'OMS sobre Eradicació de la Malària conclou que tornar a encaminar la lluita contra la malaltia és prioritari

L'informe "Eradicació de la malària: beneficis, escenaris futurs i viabilitat" ha estat desenvolupat per 13 persones expertes en malària amb el suport de diverses institucions, incloent ISGlobal

21.04.2020
Malaria Eradication: Benefits, Future Scenarios and Feasibility. A Report of the Strategic Adviory Group on Malaria Eradication. WHO. April 2020.

El Grup Assessor Estratègic sobre Eradicació de la Malària (SAGme) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un nou informe el dilluns 20 d'abril, després de tres anys d'estudis i anàlisis de projeccions futures per a la malària, inclosa la factibilitat i el cost potencial d'eliminar el paràsit de la malària a tot el món. L'informe reflecteix el treball d'un grup de 13 persones expertes en el camp de la malària convocats per l'exdirectora de l'OMS, Margaret Chan.

Durant tres anys, aquest grup assessor va examinar com una varietat de factors —biològics, tècnics, financers, socioeconòmics, polítics i ambientals— i les 'megatendències' previstes en urbanització, creixement de la població, mobilitat i pobresa, entre d'altres, poden afectar l'evolució de la malària i, per tant, determinar la viabilitat d'eradicar aquesta malaltia. La conclusió clau és que, encara que el SAGme dóna suport inequívocament l'objectiu de l'eradicació de la malària establert per l'Assemblea Mundial de la Salut el 1955, reconeix que està lluny d'assolir i que els esforços immediats han de dirigir-se a tornar al camí per assolir les metes de l' Agenda 2030 . "Fins i tot amb els nostres escenaris i projeccions més optimistes, ens enfrontem a un fet inevitable: utilitzant les eines actuals, encara tindrem 11 milions de casos de malària a l'Àfrica el 2050", indica l'informe.

L'informe, titulat " Eradicació de la malària: beneficis, escenaris futurs i factibilitat ", reconeix l'estancament actual del progrés contra la malària, sense millores en la situació global entre 2014 i 2018 i amb una bretxa financera de més de 3.000 milions d’euros cada any. Entre les seves recomanacions clau, s'inclou l'actualització de l' Estratègia tècnica mundial per a la malària (2016-2030) ; l'enfortiment dels sistemes de salut dels països endèmics; assegurar el màxim compromís polític i un finançament adequat; desenvolupar sistemes de vigilància robustos per adaptar les estratègies a les tendències epidemiològiques; i involucrar les comunitats afectades per la malària en la planificació, implementació i avaluació de les intervencions. A més, el SAGme identifica com una de les "prioritats més altes una agenda renovada d’R + D que millori la base de coneixement i els productes, sense la qual cosa no s'aconseguirà l'eradicació".

Després de donar-se a conèixer l'informe, el Comitè Assessor de Polítiques contra la Malària de l'OMS (MPAC, per les sigles en anglès) ha emès una declaració manifestant el seu acord amb les conclusions clau i cridant a donar suport a les iniciatives de l'OMS destinades a reduir la càrrega de la malària en el petit grup de països que concentra la majoria dels casos i les morts, així com el progrés cap a l'eliminació en països amb molt pocs casos restants. El MPAC també es va comprometre a "assessorar sobre el desenvolupament d'un marc de presa de decisions per ajudar a identificar les condicions apropiades sota les quals es podria llançar una campanya d'eradicació de la malària per temps limitat en algun moment en el futur".

L'informe SAGme es va finalitzar abans de l'actual pandèmia de COVID-19. No obstant això, va analitzar les epidèmies com una amenaça potencial per a l'eradicació de la malària i va concloure que, si bé poden causar contratemps a curt termini, l'eradicació de la malària encara podria aconseguir-se. El dia del seu llançament, el MPAC va fer una crida als governs per assegurar que no descuiden la lluita contra la malària (i altres malalties endèmiques) mentre aborden la pandèmia de COVID-19.

El treball analític de SAGme ha estat recolzat per diverses institucions, inclòs l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en el paper de Centre Col·laborador de l'OMS per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària . Regina Rabinovich i Matiana González-Silva, directora i coordinadora de la Iniciativa d'Eliminació de Malària d'ISGlobal, respectivament, van contribuir amb el document "Algunes lliçons de la Iniciativa Global d'Eradicació de la Pòlio per a l'eradicació de la malària". L'informe també esmenta l' Agenda de Recerca per a l'Eradicació de la Malària (malERA) com el model per a la comunitat d’R + D sobre les "eines, estratègies i tecnologies que han de desenvolupar-se". Aquesta agenda d’R + D va ser liderada per l'Aliança MESA, una plataforma de col·laboració organitzada per ISGlobal que promou l'examen de l'evidència científica en diferents contextos estratègics per garantir que la implementació de programes globals sobre el terreny es basi en l'evidència científica.