Publicador de continguts

Recerca

Els esdeveniments estressants en la mitjana edat podrien ser un factor de risc d'Alzheimer en edats més avançades

Les experiències estressants en la infància s'associen a processos neuroinflamatoris relacionats amb la malaltia d'Alzheimer en etapes posteriors de la vida

03.04.2024
Brain model by Natasha Connell on Unsplash
Foto: Natasha Connell / Unsplash

Les experiències estressants en la mitjana edat o durant la infància poden estar associades a un major risc de desenvolupar Alzheimer i neuroinflamació, respectivament. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi publicat en Annals of Neurology i liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", en col·laboració amb el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall.

Els esdeveniments vitals estressants són aquells en els quals amenaces externes objectives activen respostes conductuals i psicològiques en nosaltres, per exemple, la mort d'un ser estimat, la desocupació o la malaltia. Cada vegada hi ha més proves que l'estrès podria estar associat a un major risc de demència i deterioració cognitiva .

L'objectiu d'aquesta recerca era avaluar si l'acumulació d'esdeveniments vitals estressants al llarg de la vida podria influir en el desenvolupament de patologies relacionades amb l'Alzheimer en etapes posteriors. Per a això, l'equip de recerca va comptar amb 1.290 persones voluntàries de la cohort ALFA de Barcelona, també recolzada per la Fundació ”la Caixa”, totes elles sense deterioració cognitiva en el moment de l'estudi, però amb antecedents familiars directes de malaltia d'Alzheimer.

Els i les participants es van sotmetre a entrevistes per a avaluar el nombre d'esdeveniments vitals estressants. Així mateix, se'ls van realitzar puncions lumbars i ressonàncies magnètiques per a analitzar diferents biomarcadors relacionats amb la malaltia d'Alzheimer.

La mitjana edat com a període vulnerable

Les anàlisis estadístiques van revelar que l'acumulació d'esdeveniments estressants durant la mitjana edat s'associava a nivells més elevats de proteïna β-amiloide (Aβ), un factor clau en el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer.

"Sabem que la mitjana edat és un període en el qual comencen a acumular-se les patologies relacionades amb la malaltia d'Alzheimer. És possible que aquests anys representin un període vulnerable en el qual experimentar estrès psicològic pugui tenir un impacte durador en la salut cerebral", afirma Eleni Palpatzis, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi.

Estrès infantil i neuroinflamació

L'equip de recerca també va descobrir que nivells més alts d'experiències estressants en la infància estaven associats amb un major risc de desenvolupar neuroinflamació en edats més avançades. La inflamació s'ha reconegut com una resposta molecular clau en les malalties neurodegeneratives i aquests resultats estan d'acord amb les noves proves que suggereixen que els traumes infantils estan relacionats amb un augment de la inflamació en l'edat adulta.

Diferències per sexes en l'impacte dels factors estressants

L'acumulació d'esdeveniments vitals estressants al llarg de la vida es va associar amb majors nivells de proteïna β-amiloide (Aβ) només en els homes . En les dones, no obstant això, els investigadors van observar que un major nombre d'experiències estressants al llarg de la vida s'associava a menors volums de matèria grisa, la qual cosa implica que l'estrès pot tenir efectes específics segons el sexe.

"Els nostres resultats suggereixen que els mecanismes a través dels quals els factors estressants de la vida afecten la salut cerebral d'homes i dones són diferents: acumulació de proteïna amiloide en els homes i atròfia cerebral en les dones", afirma Eider Arenaza-Urquijo, investigadora d’ISGlobal i última autora de l'estudi.

Efectes més forts en persones amb antecedents psiquiàtrics

Finalment, les autores van trobar que els esdeveniments vitals estressants en persones amb antecedents de malalties psiquiàtriques es van associar amb majors nivells de proteïnes Aβ i tau, neuroinflamació i amb un menor volum de matèria grisa, la qual cosa suggereix que aquesta població podria ser més susceptible a l'efecte dels esdeveniments vitals estressants, per exemple, a causa d'una menor capacitat per a afrontar l'estrès que podria fer-los més vulnerables.

"El nostre estudi reforça la idea que l'estrès podria exercir un paper important en el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer i aporta proves inicials sobre els mecanismes que subjeuen a aquest efecte, però es necessiten recerques addicionals per a replicar i validar les nostres troballes inicials", afirma Eider Arenaza-Urquijo.

 

Referència

Palpatzis E, Akinci M, Aguilar-Dominguez P, Garcia-Prat M, Blennow K, Zetterberg H, Carboni M, Kollmorgen G, Wild N, Fauria K, Falcon C, Gispert JD, Suárez-Calvet M, Grau-Rivera O, Sánchez-Benavides G, Arenaza-Urquijo EM; ALFA study. Lifetime Stressful Events Associated with Alzheimer's Pathologies, Neuroinflammation and Brain Structure in a Risk Enriched Cohort. Ann Neurol. 2024 Mar 11. doi: 10.1002/ana.26881. Epub ahead of print. PMID: 38466157.