Publicador de continguts

Recerca

VEIS

Valorización de l'Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (EGA) per a la Indústria i la Societat

Durada
2019-2021
Coordinador
Arcadi Navarro (Universitat Pompeu Fabra)
Finançadors
Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Pàgina web
https://veis.bsc.es

Aquest projecte uneix un consorci format pels centres de recerca que alberguen els principals grups de bioinformàtica, entre ells el Grup de Bioinformàtica en epidemiologia Genètica d'ISGlobal (BRGE), que estan impulsant i liderant projectes dirigits a dissenyar, avaluar i, en última instància, implantar la infraestructura necessària en entorns clínics com un clar component de la medicina personalitzada a Catalunya. Per aconseguir aquest objectiu, el consorci compta amb tres de les principals institucions hospitalàries de l'entorn.

L'objectiu principal és crear un ecosistema obert de tecnologies que cobreixi i s'adapti a les necessitats d'anàlisi i interpretació de dades òmiques i clíniques en entorns de recerca i aplicació en biomedicina, a través de la base de dades EGA i el seu model federal Local EGA. Amb això es pretén la Valorització d'EGA per a la Indústria i la Societat (VEIS).

Aquest consorci cobreix un ampli espectre de coneixement des de l'àmbit de la recerca bàsica fins a la part més traslacional dins de l'activitat clínica diària. Aquesta proposta es divideix en diversos blocs interconnectats que cobreixen, des del disseny de les funcionalitats necessàries per a la investigació biomèdica incloses a la BCBE, la seva integració i posada en marxa en un entorn EGA, per finalitzar amb la seva avaluació en casos reals d'aplicació, tant en el sector més clínic com en el molecular i bioinformàtic. 

Aquestes funcionalitats estan enfocades en la identificació, interpretació i gestió de dades òmics, així com de les dades clíniques i moleculars associades. Aquesta proposta establirà les bases perquè l'ecosistema proposat pugui ser utilitzat en altres centres de l'entorn així com, i més important, per mantenir i consolidar la posició de lideratge que té Barcelona en l'escena internacional en aquesta àrea gràcies a l'esforç i les inversions realitzades en els grups i institucions que formen part de la proposta.

Pressupost

El projecte VEIS amb número d'expedient 001-P-001.647 ha estat cofinançat en un 50%, amb 1.951.429,38 €, pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. ISGlobal rebrà el finançament de 60.208,46 euros.

Our Team

Equip ISGlobal

  • Juan Ramón González Ruiz
    Juan Ramón González Ruiz

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families