Recerca

Un model climàtic desenvolupat per ISGlobal prediu episodis d’El Niño a llarg termini

Per primera vegada, una eina és capaç de fer pronòstics fins a dos anys i mig d'antelació

21.10.2019
Foto: Diferències de temperatura de la superfície del mar l'1 de març de 2016. El vermell fosc indica aigua molt més càlida. Crèdits: NASA Jet Propulsion Laboratory.

Tot i l'existència de models climàtics de predicció del fenomen d’El Niño, aquestes eines no realitzaven pronòstics a llarg termini amb més de mig any d'antelació. Ara, un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per ”la Caixa”, ha desenvolupat un nou model estadístic climàtic capaç de predir per primera vegada episodis d’El Niño fins a dos anys i mig d'antelació .

El Niño - Oscil·lació Sud (ENSO, per les sigles en anglès) és un fenomen climàtic que representa una oscil·lació de les característiques atmosfèriques i oceàniques sobre el Pacífic equatorial. Té lloc cada 2-7 anys, però té una periodicitat irregular. L'esdeveniment consisteix en dues fases oposades: una d'escalfament de la temperatura de la superfície del mar en l'Oceà Pacífic oriental i central equatorial, conegut com El Niño; i la fase oposada de refredament, anomenada La Niña. L’ENSO pot causar esdeveniments climàtics extrems en moltes regions del món i, per tant, té implicacions molt importants per a les prediccions climàtiques globals.

L'estudi, publicat a la revista The Journal of Climate, recull una sèrie de variables de predicció, inclosa la temperatura a diferents profunditats i regions de l'oceà equatorial, així com vents del Pacífic tropical, en un model estadístic de components dinàmics per fer prediccions retrospectives d'esdeveniments de l’ENSO en el període 1970-2016 . El model és capaç de reproduir tots els principals episodis d’El Niño fins a dos anys i mig d'anticipació, inclòs el recent episodi extrem del 2015-2016.

L'eina computacional que es presenta en aquest estudi és una versió millorada d'un model estadístic de components dinàmics i de sèries de temps que ja van proposar fa dos anys els mateixos investigadors d'ISGlobal. Desislava Petrova, la primera autora dels dos treballs, destaca que "es tracta d'un avenç important en l'àrea de les ciències climàtiques i en la recerca del fenomen d’El Niño - Oscil·lació Sud".

"L'anàlisi demostra que els esdeveniments es prediuen amb més precisió després de la posada en marxa del Sistema d'Observació del Pacífic Tropical (TPOS, per les sigles en anglès), com a resultat d'una millor cobertura i qualitat de dades, també de l'oceà", explica Petrova. Per tant, "hi ha la possibilitat d' emetre prediccions a llarg termini d'aquest fenomen climàtic a un relatiu baix cost computacional ", afegeix.

L'investigador iCREA Xavier Rodó, coordinador de l'estudi i director del programa de Clima i Salut d'ISGlobal, apunta que altres models estadístics s’haurien de millorar a partir de "la qualitat i disponibilitat de dades climàtiques de sota el mar, que són fonamentals per a la predicció del fenomen d’El Niño- Oscil·lació Sud". "Això podria proporcionar informació primerenca i útil sobre els esdeveniments d’El Niño i La Niña als polítics de tot el món, cosa que podria prevenir amenaces a la vida humana i reduir milers de milions de dòlars en costos econòmics ".

Referència

Desislava Petrova, Joan Ballester, Siem Jan Koopman, Xavier Rodó. Multi-year statistical prediction of ENSO enhanced by the Tropical Pacific Observing System. The Journal of Climate, October 2019. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-18-0877.1