Recerca

Un fong és una causa important de mortalitat en persones amb VIH a l’Amazònia brasilera

Els resultats de l’estudi subratllen la necessitat d’implementar mètodes sensibles per detectar infeccions per Histoplasma a regions endèmiques

01.06.2021
Foto: Manaus (Brasil). Tadeu Jnr / Unsplash

Una sèrie d’autòpsies dutes a terme a un hospital de malalties infeccioses a l’Amazònia brasilera revela que les infeccions pel fong Histoplasma són la causa d’un nombre considerable de morts en persones amb VIH. L’estudi, liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb un equip de Manaus (Brasil), subratlla la necessitat de comptar amb mètodes més sensibles per detectar aquestes infeccions a regions endèmiques per a aquest patogen.

La histoplasmosi és una infecció dels pulmons provocada per respirar les espores d’un fong (Histoplasma) i es troba localitzada a algunes àrees dels Estats Units, Àfrica i Llatinoamèrica.

En la majoria de persones amb un sistema immunitari competent, la infecció produeix símptomes lleus. Però en persones amb un sistema immunitari compromès, com ara aquelles amb VIH, la infecció pot disseminar-se cap a altres òrgans del cos i, si no es tracta, provocar la mort.

“El problema és que la càrrega exacta de la malaltia a regions endèmiques no es coneix, ja que els símptomes es confonen sovint amb la tuberculosi”, explica Miguel Martinez, investigador d’ISGlobal i coordinador de l’estudi. En el marc del projecte CaDMIA – que va desenvolupar i validar un mètode d’autòpsia mínimament invasiva – l’equip d’ISGlobal, en col·laboració amb investigadors brasilers, va dur a terme una sèrie d’autòpsies completes a 61 pacients que havien mort a un hospital de Manaus especialitzat en malalties tropicals.

Usant tècniques microscòpiques i moleculars, l’equip investigador va trobar evidència d’infecció per Histoplasma a una de cada tres persones mortes. En un percentatge considerable de casos, tots ells VIH-positius, la infecció estava disseminada i havia provocat danys greus a múltiples òrgans. A més, la seqüenciació de les soques detectades suggereix que hi ha una alta diversitat de variants d’Histoplasma circulant a l’Amazònia brasilera.

“Malgrat l’alta mortalitat per histoplasmosi, el 75% dels casos no s'havia sospitat clínicament”, assenyala Natalia Rakislova, primera autora de l’estudi.

En vista de l’alta incidència d’histoplasmosis, la baixa taxa de sospita clínica i la gravetat de la malaltia disseminada, les i els autors recomanen un tractament antimicòtic preventiu en persones VIH-positives que estiguin seriosament immunocompromeses i que visquin a regions endèmiques per a Histoplasma. L’estudi també subratlla la necessitat de comptar amb mètodes de diagnòstic rutinaris i sensibles per a aquest patogen.

Referència

Rakislova N, Hurtado JC, Palhares AEM et al. High prevalence and mortality due to Histoplasma capsulatum in the Brazilian Amazon: An autopsy study . Plos Negl Trop Dis. 2021. 15(4): e0009286. 5 d’abril de 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009286