Recerca, Anàlisi i Desenvolupament Global

Un estudi realitzat a l'Amazones brasiler avalua el cost econòmic de la malària durant l'embaràs

Les infeccions per Plasmodium vivax durant l'embaràs generen despeses considerables, fins i tot en zones de baixa transmissió

08.04.2016

Un estudi liderat per ISGlobal, en col·laboració amb investigadors brasilers i anglesos, estima per primera vegada el cost econòmic de la malària durant l'embaràs a l'Amazones brasiler, una zona de baixa transmissió on predomina el Plasmodium vivax. Els resultats, publicats a la revista Plos Neglected Tropical Diseases, mostren que l'impacte econòmic de les infeccions per P. vivax en dones embarassades és considerable, i aporten una base sòlida per a la presa de decisions entorn del control i futura eliminació de la malària a la regió.

La malària durant l'embaràs no només s'associa amb una elevada morbiditat i mortalitat materna i infantil, sinó que també representa una important càrrega econòmica. Tot i això, els pocs estudis que han avaluat aquesta càrrega s'han concentrat en la malària causada per Plasmodium falciparum (l'espècie dominant a l'Àfrica), en zones d'alta transmissió de l'Àfrica subsahariana. Entre els països d'Amèrica Llatina, on domina el P. vivax, Brasil és el país amb el major nombre de casos de malària durant l'embaràs. Per això, els autors van decidir estimar l'impacte econòmic de la malària durant l'embaràs a Manaus, a l'Amazones brasiler. Utilitzant diverses fonts d'informació, van trobar que el cost pel pacient podia anar des dels 45 dòlars fins als 335 dòlars en el cas de múltiples infeccions durant l'embaràs. Per als sistemes de salut, van estimar un cost de 103 dòlars per episodi de malària, amb un cost total (diagnòstic i tractament) que ascendeix a 17.000 dòlars per a tots els casos documentats de malària en dones embarassades en Manaus durant el 2010. Més del 90% del cost total es deu a infeccions per P. vivax, i representa una xifra trenta vegades més alta que la despesa governamental mitjana en salut per càpita.

Els autors conclouen que, malgrat tractar-se d'una zona de baix risc de transmissió, la malària durant l'embaràs representa una càrrega econòmica considerable per Manaus, sobretot en el cas d'infeccions múltiples i d'admissió hospitalària. “Les dades generades en aquest estudi seran de gran ajuda per a la presa de decisions informades en el control de la malària en dones embarassades i la seva futura eliminació a la regió”, assenyala la Dra. Elisa Sicuri, investigadora d’ISGlobal i autora principal de l'estudi.

Referència

Bôtto-Menezes C, Bardají A, Dos Santos Campos G, et al.Costs Associated with Malaria in Pregnancy in the Brazilian Amazon, a Low Endemic Area Where Plasmodium vivax Predominates. PLoS Negl Trop Dis. 2016 Mar 31;10(3):e0004494.