Publicador de continguts

Recerca

Un estudi amb personal sanitari dóna suport a la noció que la immunitat després de la infecció per SARS-CoV-2 és duradora

Malgrat la gran heterogeneïtat en el nivell inicial d'anticossos anti-Spike, la majoria d'individus roman seropositiu almenys un any després de la infecció

01.07.2021
personal, sanitari, atenció
Foto: Ariadna Creus i Àngel García/Banc d'Imatges Infermeres

Un any després de la infecció per SARS-CoV-2, la gran majoria de persones manté anticossos anti-Spike independentment de la gravetat dels símptomes, segons mostra un estudi en personal sanitari codirigit per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’IDIAP Jordi Gol (IDIAP JG), amb la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. Els resultats suggereixen que la immunitat generada per les vacunes també serà de llarga durada.

Una de les preguntes clau per a millor predir l'evolució de la pandèmia és la durada de la immunitat natural. Un nombre creixent d'estudis suggereix que la majoria de persones genera una resposta humoral (anticossos) i cel·lular (limfòcits T) que es manté al llarg de diversos mesos, potser anys.

Durant la primera onada de la pandèmia, l'equip d’ICS/IDIAP JG en col·laboració amb el grup de la Carlota Dobaño a ISGlobal va començar un estudi de seguiment en una cohort de personal sanitari amb COVID-19, que treballava en centres d'atenció primària de Catalunya central (un total de 173 persones). La majoria de les infeccions van ser lleus a moderades, encara que alguns casos van ser hospitalitzats. L'equip va realitzar preses de sang regulars a partir de setembre per a mesurar el nivell i tipus d'anticossos enfront del SARS-CoV-2 en aquests pacients. Aquest treball ha estat possible gràcies a l’aportació de la Fundació Daniel Bravo, que va equipar ISGlobal amb la darrera tecnologia i amb els recursos necessaris per desenvolupar l’estudi i arribar a les conclusions descrites de forma ràpida durant les successives onades.

“Els resultats obtinguts fins ara ens fan pensar que la immunitat al virus SARS-CoV-2 és més llarga del que intuíem a l’inici de la pandèmia. Al ser un virus tan nou, és molt important poder analitzar-ne el comportament i l’afectació en les persones” afirma Anna Ruiz Comellas, investigadora de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya central i coautora de l’estudi.

Al cap dels primers cinc mesos no es va observar una caiguda significativa d'anticossos i, als 9 mesos, el 92,4% de les persones continuaven sent seropositives – el 90% tenien IgG, el 76% IgA i el 61% IgM específiques de la proteïna Spike o del domini d'unió al receptor (RBD). En aquelles persones que encara no havien estat vacunades a l'abril (és a dir un any després de la infecció), els resultats van ser molt similars (el 95% tenien IgG, el 83% IgA i el 25% IgM).

“Aquestes dades confirmen la major durada d'anticossos de tipus IgG, però de manera sorprenent els de tipus IgM, que normalment duren menys, també semblen mantenir-se bastant temps,” comenta Gemma Moncunill, investigadora d’ISGlobal i coautora sènior de l'estudi, juntament amb Ruiz-Comellas. El fet d'haver estat hospitalitzat, haver presentat febre, o haver perdut l'olor o l'olfacte es va associar amb nivells més elevats d'anticossos als cinc o nou mesos.

Va haver-hi quatre reinfeccions en la cohort. Dues d'elles, simptomàtiques, van ocórrer en persones seronegatives, i una altra reinfecció asimptomàtica va ocórrer en una persona que tenia nivells molt baixos d'anticossos. Aquests resultats indiquen que els anticossos anti-Spike protegeixen contra la infecció simptomàtica. “També confirmen que les persones que no han estat infectades han de ser vacunades en prioritat, ja que les persones que van passar la infecció mantenen anticossos durant almenys un any,” assenyala Anna Ramírez-Morros, primera coautora del treball.

“Considerant que els nivells d'anticossos que es generen després de la vacunació solen ser més elevats que els que es generen després de la infecció natural, els nostres resultats suggereixen que la immunitat per les vacunes també serà duradora,” conclou Carlota Dobaño.

 

Referència

Dobaño C, Ramírez-Morros A, Alonso S, et al. Persistence and baseline determinants of seropositivity and reinfection rates in health care workers up to 12.5 months after COVID-19. BMC Med. 2021.