Publicador de continguts

Recerca

La Fundació Daniel Bravo i ISGlobal impulsen un gran projecte de recerca en immunologia de les malalties emergents

La col·laboració sorgeix de la necessitat d'entendre millor la propagació de la COVID-19 i la protecció enfront de la mateixa

18.09.2020
Carlota Dobaño i Gemma Moncunill al laboratori d'Immunologia d'ISGlobal
Foto: Les investigadores d'ISGlobal Carlota Dobaño i Gemma Moncunill.

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han posat en marxa una col·laboració emmarcada en la lluita contra la COVID-19. Es tracta del llançament d'un gran projecte de recerca que servirà de base per dissenyar futures estratègies de protecció immunitària enfront de la SARS-CoV-2 i altres patògens.

La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu vol, amb aquesta iniciativa, donar resposta a una situació d'emergència sanitària dotant ISGlobal dels equips tecnològics, humans i logístics necessaris per crear sinergies amb els centres i grups de recerca del país capaços de generar un coneixement translacional d'alt impacte.

"El suport de la Fundació Daniel Bravo ha estat decisiu per impulsar aquest projecte, que té els seus fonaments en la nostra llarga experiència en la investigació de la malària i la seva resposta immunitària", assenyala Carlota Dobaño, investigadora d'ISGlobal. Entendre la resposta immune enfront d'un patogen com la SARS-CoV-2 és clau per predir l'evolució de la malaltia a nivell poblacional. Per exemple, conèixer la prevalença i la durada dels anticossos enfront de virus informarà de la trajectòria i dinàmica de l'epidèmia en diferents col·lectius. Per la seva banda, analitzar la resposta immune a nivell individual ajudarà a entendre quins tipus i nivells d'anticossos estan associats amb la protecció davant el desenvolupament de la malaltia. La unió de les perspectives epidemiològiques i immunològiques servirà per impulsar un node de recerca enfocat en entendre com el sistema immune genera i manté la protecció front el virus , per poder mesurar l'eficàcia de vacunes candidates, entre altres coses.

Els objectius principals d'aquest node de recerca són generar coneixement per a entendre la propagació de la SARS-CoV-2 en la població i la resposta de cada individu al virus; catalitzar estudis amb altres centres per optimitzar el maneig de pacients amb COVID-19; i posicionar ISGlobal i els seus col·laboradors en altres institucions del país com un node referent en el coneixement de la resposta immunitària al SARS-CoV-2 i en l'avaluació de futures vacunes .

El grup de Carlota Dobaño ha desenvolupat una metodologia innovadora, basada en la tecnologia Luminex, per poder mesurar nivells d'anticossos en fluids biològics, amb una alta sensibilitat i especificitat. Aquesta tècnica es va fer servir per estimar la prevalença de la infecció per SARS-CoV-2 en personal sanitari. "L'avantatge d'aquesta metodologia és que té una sensibilitat més elevada que la tècnica d'ELISA i que a partir d'una gota de sang podem mesurar diferents classes d'anticossos (IgG, IgM, IgA, etc.) enfront de múltiples proteïnes del virus. Això augmenta la probabilitat d'identificar individus prèviament exposats al virus i d'entendre quins anticossos contribueixen a la protecció", explica Gemma Moncunill, investigadora d'ISGlobal i membre del grup de la Dra. Dobaño.

A més de mesurar anticossos, la tècnica també permet quantificar mediadors clau de la resposta immune (citocines, quimiocines i altres biomarcadors). Gràcies a l'adquisició de nous equips tecnològics i a l'ampliació de personal, la capacitat d'anàlisi de mostres es veurà augmentada a més enllà de 5.000 mostres setmanals.

El projecte neix amb la vocació de ser útil, no només en la resposta a la pandèmia de COVID-19, sinó també en l'estudi d'altres malalties emergents o possibles epidèmies futures. Per a això, tant la plataforma com els assajos que es desenvoluparan en ella han estat concebuts per poder ser adaptables a l'estudi d'altres patògens, permetent així generar coneixements i oferir una resposta ràpida.

Per a Antoni Plasència, director general d'ISGlobal, el suport de la Fundació Daniel Bravo a la recerca immunoepidemiológica és un excel·lent exemple del paper clau que la filantropia pot jugar en la resposta a la pandèmia actual. "Ens sentim molt honrats que la Fundació hagi triat el grup de la Dra. Dobaño per materialitzar el seu compromís amb la ciència i la protecció de la salut", afegeix.