Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

L'exposició a disruptors endocrins a la feina durant l'embaràs augmenta el risc de baix pes en néixer

Un 11% de les dones participants a un gran estudi europeu està exposat a disruptors endocrins en la seva jornada laboral

10.11.2016

Un estudi liderat per investigadores d'ISGlobal i publicat a Environmental Health Perspectives ha trobat una associació entre l'exposició a disruptors endocrins en el lloc de treball amb un increment del risc de baix pes en néixer. L'estudi ha analitzat dades de 133.957 dones embarassades en situació laboral pertanyents a 13 cohorts de naixement europees. Un altre de les seves conclusions mostra que un 11% de les dones participants tenien treballs classificats com possible o probablement exposats als disruptors endocrins.

L'exposició als disruptors endocrins, compostos químics que alteren la regulació hormonal, està associada amb un ampli ventall de conseqüències negatives per a la salut, com càncers de mama, pròstata i testicle, diabetis, obesitat o una disminució de la fertilitat. Tot i que les polítiques sobre l'ús d'aquests compostos han anat evolucionant, encara són presents en alguns productes alimentaris i de consum. "La població en general està exposada a petites concentracions de disruptors endocrins a través dels aliments i de productes de consum, tot i que en alguns casos es donen exposicions a concentracions més altes en l'àmbit laboral", explica Martine Vrijheid, investigadora d'ISGlobal i coordinadora de l'estudi.

"Durant l'embaràs es donen períodes de vulnerabilitat durant els quals el fetus és especialment sensible a factors ambientals. Estudis anteriors havien establert una associació entre l'exposició a disruptors endocrins entre la població general i una disminució en el creixement. No obstant això, fins ara existien pocs estudis sobre l'exposició materna a aquests compostos químics", puntualitza Laura Birks, també investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi.

Els resultats de la recerca mostren que les dones amb treballs classificats com exposats a un o més grups de disruptors endocrins tenien un 25% més de risc de donar a llum a un nadó amb baix pes. Així mateix, es va observar que el risc de baix pes en néixer era més gran com més gran era el nombre de grups de disruptors endocrins als quals les dones estaven exposades en els seus treballs.

Pel que fa a naixements prematurs, l'estudi no ha trobat cap associació significativa amb l'exposició a cap dels grups de disruptors endocrins estudiats.

Entre les professions estudiades, les perruqueres i les treballadores del sector agrari van ser classificades com a exposades simultàniament a almenys quatre d'aquests grups químics, entre els quals hi ha els ftalats, "significativament associats" amb el baix pes en néixer.

"Aquestes evidències haurien d'anar seguides d'un estudi de les conseqüències per a la salut a través de la infantesa, així com de recerques que se centrin en les professions exposades a múltiples disruptors endocrins", conclouen les investigadores.

Referència

Birks L, Casas M, Garcia AM, Alexander J, Barros H, Bergström A, Bonde JP, Burdorf A, Costet N, Danileviciute A, Eggesbø M, Fernández MF, González-Galarzo MC, Gražulevičienė R, Hanke W, Jaddoe V, Kogevinas M, Kull I, Lertxundi A, Melaki V, Andersen AM, Olea N, Polanska K, Rusconi F, Santa-Marina L, Santos AC, Vrijkotte T, Zugna D, Nieuwenhuijsen M, Cordier S, Vrijheid M. 2016. Occupational exposure to endocrine-disrupting chemicals and birth weight and length of gestation: a European meta-analysis. Environ Health Perspect  124:1785–1793.