Recerca

Un assaig clínic proporciona resultats encoratjadors sobre l'ús de la ivermectina per reduir la transmissió viral en pacients amb COVID-19 lleu

L'equip científic va observar una tendència a la reducció en la càrrega viral i en la durada d'alguns símptomes en pacients tractats, comparat amb el grup placebo.

19.01.2021

Un petit estudi pilot suggereix que l’administració primerenca d’ivermectina pot disminuir la càrrega viral i la durada dels símptomes en pacients amb COVID-19 moderada, la qual cosa alhora podria ajudar a reduir la transmissió del virus. L’estudi, que forma part del projecte SAINT i ha estat liderat per la Clínica Universidad de Navarra i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, justifiquen que es duguin a terme assajos clínics a major escala. Els resultats de l’estudi pilot s’han publicat a la revista científica EClinicalMedicine, del grup The Lancet.

Ja hi ha dues vacunes aprovades contra la COVID-19 a la Unió Europea, però faran falta com a mínim dos anys per immunitzar un percentatge prou alt de la població mundial i aturar la propagació del virus. Mentrestant, cal trobar fàrmacs capaços de tractar o prevenir les infeccions. “S’estan fent esforços notables per desenvolupar tractaments contra la COVID-19, però s’ha posat menys atenció a trobar fàrmacs que redueixin la transmissió del virus”, afirma Carlos Chaccour, investigador d’ISGlobal i metge de la Clínica Universidad de Navarra que ha coordinat l’estudi.

En aquest estudi pilot, desenvolupat amb pacients de la Clínica i a instal·lacions de la Universitat de Navarra, l’equip de Chaccour va voler avaluar si la dosi màxima d’ivermectina aprovada a Europa pot tenir un impacte sobre la transmissió del virus quan s’administra ràpidament tan bon punt apareixen els símptomes.

La ivermectina és un fàrmac antiparasitari que, segons s’ha demostrat in vitro (en línies cel·lulars), pot reduir la replicació del SARS-CoV-2, tot i que en concentracions molt més elevades que les recomanades per a ús humà. Això, juntament amb els resultats d’un estudi preliminar en humans, que va usar dades d’origen dubtós i que mai no es va publicar en una revista científica, va fer que la ivermectina comencés a usar-se a molts països d’Amèrica Llatina malgrat la falta d’evidència fiable sobre la seva eficàcia per prevenir o tractar la infecció.

L’equip investigador va administrar una sola dosi d’ivermectina o placebo a 24 pacients amb infecció confirmada i símptomes moderats, en les 72 hores després dels primers símptomes. Es van prendre frotis nasofaringis i mostres de sang en el moment del reclutament i passades una, dues i/o tres setmanes del tractament.

Els resultats obtinguts no mostren cap diferència en el percentatge de pacients positius per PCR al cap de 7 dies després del tractament (el 100% dels pacients era positiu en ambdós grups). Tot i així, la càrrega viral mitjana en el grup tractat amb ivermectina va ser menor (unes 3 vegades menor passats quatre dies i fins a 18 vegades menor als 7 dies del tractament), tot i que no es va assolir una diferència estadísticament significativa. Els pacients en el grup tractat també van mostrar una reducció en la durada d’alguns símptomes (del 50% en la pèrdua de l’olfacte i el gust, i del 30% en la tos). Tots els pacients van desenvolupar anticossos IgG davant del virus però, de nou, el valor mitjà d’aquests anticossos en el grup tractat va ser menor que en el grup placebo. “Això podria ser el reflex d’una menor càrrega viral en aquests pacients,” considera Chaccour.

El fet que no hi ha va haver diferències en la durada dels símptomes o els marcadors associats a la inflamació suggereix que la ivermectina pot estar actuant per mitjà d’un altre mecanisme que no té a veure amb un possible efecte antiinflamatori. Les autores i els autors proposen que podria estar interferint amb l’entrada del virus a les cèlul·les, com suggereix un estudi en hàmsters dut a terme per l’Institut Pasteur.

“Aquests resultats van en la mateixa línia que els d’assajos recents fets a Bangladesh i Argentina”, assenyala Chaccour. “Tot i que és un estudi petit i encara és aviat per establir conclusions, les tendències observades en la reducció de càrrega viral, durada de símptomes i nivells d’anticossos resulten encoratjadores i justifiquen que es facin estudis clínics controlats a major escala i amb més diversitat de pacients”, afegeix.

Referència

Chaccour C, Casellas A, Blanco-Di Matteo A, et al. The effect of early treatment with ivermectin on viral load, symptoms and humoral response in patients with mild COVID-19: a pilot, double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. EClinicalMedicine. 2021. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100720