Publicador de continguts

TRANSPHORM-Transport related air pollution and health impacts integrated methologies for assessing particulate matter

Durada
2010-2013
Coordinador
University of Hertfordshire, UK
Finançadors
European Comission
TRANSPHORM reuneix als principals investigadors i usuaris de la qualitat de la salut i l'aire per millorar el coneixement sobre la matèria particulada (particulate matter-PM), a causa del transport atmosfèric i el seu impacte en la salut humana, així com desenvolupar i aplicar eines d'avaluació tant en una ciutat com a nivell europeu. Durant quatre anys, TRANSPHORM ha pretès desenvolupar i implementar una metodologia integrada per a l'avaluació dels impactes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les PM en tots els nivells, des de les emissions a la càrrega de la malaltia. Els seus objectius són:Millorar el nostre coneixement sobre el transport contaminants de l'aire i el seu volum, que inclou tant les PM com la combustió, del transport marítim, atmosfèric i el ferrocarril.

Millora dels factors d'emissió per a un nombre de partícules ultrafines (pN0 1) i les fraccions en massa de PM1 i PM2, 5 i PM10 dels principals mitjans de transport.

Realitzar mesures determinades a Rotterdam, Hèlsinki i Thessaloniki per a la distribució de recursos, avaluació de l'exposició i el model d'avaluació.

Quantificar l'exposició a les PM atmosfèriques en l'entorn urbà a causa del trànsit en carreteres, vaixells, trens i avions.

Millorar i integrar els models de dispersió i exposició de la qualitat de l'aire a les zones urbanes i regional, inclòs el transport de llarga distància.

Desenvolupar una nova relació concentració-resposta (IRC) que relaciona l'exposició ambiental residencial picants PM a curt i llarg termini i d'una certa mida dels criteris clau per avaluar la salut.

Desenvolupar i implementar una eina d'avaluació integrada per investigar i analitzar el procés complet en algunes ciutats i Europa.

Incorporar concentracions microambientals de PM, activitats de temps-els patrons i els càlculs interns de la dosi en l'avaluació de l'impacte sobre la salut.

Dur a terme avaluacions integrals de salut a algunes ciutats europees seleccionades.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null