Recerca, Formació

SELeCT dóna fruits a Libèria

S'ha publicat el tercer article científic del projecte, que el seu objectiu era enfortir capacitats al país afectat per l'ebola

12.11.2018

A poc més d'un any després de la seva conclusió, el projecte SELeCT ha publicat el tercer article resultant d'una sèrie d'activitats enfocades a enfortir capacitats de recerca a Libèria. El projecte, que va iniciar el febrer 2016 i va finalitzar l'agost 2017, va ser finançat per l'EDCTP  i liderat per ISGlobal – centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”- en col·laboració amb la Fundació Juan Ciudad  i l'Hospital Catòlic Saint Joseph (SJCH) a Monròvia.

L'epidèmia d'ebola a l'Àfrica occidental (2014-2016) va posar de manifest la necessitat d'enfortir capacitats per realitzar recerca i assajos clínics als països afectats. Aquest va ser precisament l'objectiu de SELeCT que, entre febrer de 2016 i juliol de 2017, va formar personal del SJCH en bones pràctiques clíniques i de laboratori i va realitzar el primer estudi de recerca de l'hospital, sobre prevalença de malària en dones embarassades.

Com a part del curs de formació, es va realitzar un exercici pràctic sobre prevalença de malària en dones embarassades que acudien al servei de cures antenatals de l'hospital. De les gairebé 200 dones reclutades durant l'exercici, 12% estaven infectades per P. falciparum, de les quals la majoria eren joves i primerenques. “És el primer estudi a Libèria que avalua la prevalença de malària en dones embarassades després de l'epidèmia de l'ebola,” assenyala Alfredo Mayor, investigador principal del projecte. “La nostra anàlisi molecular va revelar una alta freqüència de paràsits resistents a la cloroquina, però afortunadament no es van detectar marcadors de resistència a la artemisinina, el tractament de primera línia.”

En un segon estudi, el projecte va analitzar les barreres i oportunitats perquè les dones embarassades participin en estudis clínics, a partir d'una sèrie d'entrevistes i discussions en grup. Els resultats mostren que la por i la desconfiança cap a la ciència, que es van amplificar durant el brot d'ebola, representen una barrera important. Estratègies proposades per afavorir la participació inclouen l'educació de la població general, la participació de remeiers tradicionals, i la mobilització de la comunitat, així com un esforç per part de la comunitat científica per informar les dones sobre els objectius de l'estudi. “Hem de empoderar més a les dones i resoldre els problemes de desigualtat” comenta Guillermo Martinez, gestor del projecte. “Solament així podrem aconseguir que aquesta població, particularment vulnerable a la malària, confiï en els resultats de la recerca i eventualment adopti noves mesures de prevenció i tractament,” afegeix.  

El tercer estudi va buscar explorar les percepcions i actituds de la comunitat entorn de la malària, a través d'una sèrie d'entrevistes amb diferents actors de la societat. Els resultats indiquen que la pobresa, la falta d'educació, la corrupció i la desconfiança en els sistemes de salut pesen més que les creences tradicionals en impedir l'accés a les intervencions de control recomanades pel govern. “Per augmentar l'accés al tractament i l'adherència al mateix, necessitem primer entendre les necessitats i percepcions de la gent entorn de la malaltia,” comenta Martínez.

A més de les activitats de formació i les publicacions científiques, SELeCT va asseure les bases per IGORCADIA, un segon projecte d'enfortiment de capacitats a Libèria, també finançat per l'EDCTP i liderat per ISGlobal. “L'objectiu del projecte, que va començar fa menys d'un any, és enfortir les capacitats de les autoritats regulatòries del país entorn de l'ús i recerca de proves diagnòstiques per a diferents malalties infeccioses,” explica la gestora del projecte, Cristina Muñoz.

Referèncias:

Martínez Pérez G, Tarr-Attia CK, Breeze-Barry B, et al. 'Researchers have love for life': opportunities and barriers to engage pregnant women in malaria research in post-Ebola Liberia. Malar J. 2018 Apr 2;17(1):132. doi: 10.1186/s12936-018-2292-7.

Martínez-Pérez G, Lansana DP, Omeonga S, et al. Prevalence of Plasmodium falciparum infection among pregnant women at first antenatal visit in post-Ebola Monrovia, Liberia. Malar J. 2018 Oct 11;17(1):357. doi: 10.1186/s12936-018-2506-z.

Tarr-Attia CK, Bassat Q, Breeze-Barry B, et al. Community-informed research on malaria in pregnancy in Monrovia, Liberia: a grounded theory study. Malar J. 2018 Oct 23;17(1):382. doi: 10.1186/s12936-018-2529-5.