Publicador de continguts

Riesgo de cáncer en España por carcinógenos en el agua de consumo

Durada
2012-2014
Coordinador
Cristina Villanueva
Finançadors
FIS
El càncer colorectal, de mama i pròstata estan entre els tumors més freqüents en els països desenvolupats, i la leucèmia limfocítica crònica (LLC) és la forma més comú de leucèmia. S'han identificat molts factors etiològics però part dels casos segueix sense ser explicat. Les exposicions ambientals, incloent els carcinògens de l'aigua potable, podrien ser responsables d'aquesta fracció però l'evidència no és concloent.

OBJECTIUS: Proposem un estudi per avaluar el paper de l'exposició crònica a carcinògens de l'aigua de consum (subproductes de la desinfecció, nitrat, metalls, plaguicides) sobre l'increment del risc del càncer colorectal, mama, pròstata i LLC, basat en una avaluació de la exposició robusta.

MÈTODES: Estudi multi cas-control (MCC-Sp) en 11 províncies (Astúries, Barcelona, Cantàbria, Guipúscoa, Granada, Huelva, Lleó, Madrid, Múrcia, Navarra i València). La població serà de 2.000 casos de càncer colorectal, 1.500 de mama, 1.000 pròstata, 500 LLC i 3.000 controls a finals de 2011. A través d'entrevistes personals s'obté informació sobre el consum d'aigua en totes les residències des dels 18 anys, i factors de risc. S'obtenen mostres biològiques i es mesuren marcadors moleculars d'efecte precoç (metilació del DNA, adductes n-nitrós) i de dosi interna (àcid tricloroacètic en orina) en una submostra. S'estimarà detalladament l'exposició crònica a subproductes de la desinfecció, nitrats, metalls i pesticides, en base a nivells ambientals i hàbits personals. S'estimarà el risc de càncer i l'associació amb marcadors moleculars per als contaminants etiològicament rellevants.

Our Team

Investigador principal (IP)

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null