Recerca

Richard Steketee: “Amb les eines disponibles avui dia, és possible eliminar la malària d'una regió endèmica”

En la seva conferència, l'expert va presentar el cas de Zàmbia com un exemple d'èxit en la transició del control a l'eliminació de la malaltia

13.04.2016

El Dr. Rick Steketee, director del projecte ‘Malaria Control and Elimination Partnership in Africa’ (MACEPA) a PATH, va impartir una conferència sobre com passar del control a l'eliminació de la malària

L'expert va recalcar que, tot i que la biologia del paràsit, del vector i de la malaltia, així com les intervencions i el context de la seva implementació són aspectes complexos, és important tractar de simplificar per poder identificar els punts d'intervenció en la transmissió de la malaltia. Va assenyalar que només les femelles que aconsegueixen sobreviure més de 7-10 dies entre dues picades, assumint que van picar amb paràsit a una persona, són les que transmeten la malaltia, ja que el paràsit necessita aquest temps per madurar dins del mosquit. Al final, va dir l'expert, la transmissió depèn de dos factors: la supervivència del mosquit i la possibilitat que el mosquit adquireixi paràsits al moment de picar. Variant aquests dos paràmetres, és possible calcular que, amb una càrrega parasitària en la població del 10% i una supervivència del mosquit del 70%, la transmissió de la malaltia es reduiria pràcticament a zero. 

A continuació, va parlar de l'exemple de Zàmbia, un país amb una càrrega elevada de la malaltia però que en menys de sis anys ha passat d'una estratègia de control a una d'eliminació. Durant dos anys, en el sud de Zàmbia van aplicar un elevat estàndard d'intervenció, amb la distribució de noves xarxes mosquiteres tractades amb insecticida, la fumigació amb insecticides contra els quals no hi ha resistència, i un sistema ràpid d'identificació de casos, juntament amb l'administració massiva del tractament antimalàric en 56.000 llars i més de 300.000 persones. Encara no tenen les dades finals de l'estudi però, en menys de dos anys, la prevalença de la malaltia a la regió ha disminuït en més del 80%. 

Cap país d'Àfrica subsahariana ha aconseguit eliminar la malària. No obstant això, l'expert va assenyalar que “aquest projecte a Zàmbia proporciona evidència que és possible aconseguir-ho amb les eines disponibles, fins i tot en zones d'alta transmissió”. La segona batalla, va indicar, serà mantenir a zero el nombre de casos i evitar reintroduccions a partir de regions veïnes amb alta prevalença de la malaltia. 

El Dr. Steketee és també membre del comitè científic assessor de MALTEM, el projecte principal de “la Caixa contra la Malaria”, que té com a objectiu generar evidència científica per a l'eliminació de la malària en el sud de Moçambic, i lidera el grup de treball de la iniciativa MalERA Refresh que va organitzar una reunió a Barcelona el dia anterior a Barcelona.