Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

Un nou projecte estudiarà la relació entre les percepcions sobre les vacunes contra la COVID-19 i l'impacte en les conductes de salut a Sierra Leone

IPERVAC-SL també avaluarà l'impacte que aquestes troballes puguin tenir en la implementació de l'assaig clínic que ICÀRIA està duent a terme al país

25.02.2022
covid, vacunació, percepció, Sierra Leone
Foto: Haily Chen

Comprendre la relació entre les percepcions sobre la COVID-19 i les reticències a la vacunació és essencial per a poder formular estratègies i polítiques de salut adaptades a cada context geogràfic. Un nou projecte coordinat per ISGlobal a Sierra Leone, IPERVAC-SL, estudiarà com impacten les percepcions, l'imaginari social i la memòria epidemiològica col·lectiva (experiències viscudes en epidèmies prèvies, com l'ebola) en la vacunació contra laCOVID-19 al país.

Pràcticament no existeixen dades sobre les percepcions socials de les vacunes contra la COVID-19 als països africans i les pocs que existeixen, fruit d'enquestes transversals, descriuen les percepcions que existien abans que comencés la distribució d’aquestes vacunes. IPERVAC-SL utilitzarà metodologies qualitatives, amb enfocaments soci-antropològics, per a comprendre les percepcions enfront de la vacunació contra la COVID-19 entre la població adulta i el personal sanitari, així com l'impacte que tenen aquestes representacions en l'ús dels serveis de salut, incloent l'àmbit de la immunització infantil.

“A Sierra Leone, la vacunació contra la COVID-19 en adults s'administra a través del programa rutinari de vacunació infantil. Per aquest motiu analitzarem com impacten aquestes percepcions en la població adulta, però també en la vacunació dels menors” afirma Cristina Enguita, coordinadora del projecte.

L'estudi, que ha rebut finançament de la Fundació Glòria Soler, es durà a terme en tres districtes de Sierra Leone -Bombali, Tonkolili i Port Loko- on actualment també s'està implementant el projecte ICÀRIA. IPERVAC-SL també avaluarà l'impacte que aquestes troballes puguin tenir en la implementació de l'assaig clínic que ICÀRIA està duent a terme al país. S'espera que els resultats obtinguts a Sierra Leone puguin ser extrapolables a altres contextos similars a la regió.