Publicador de continguts

Recerca

Troben nivells alts de metalls en l'orina de la població indígena de l’Amazònia peruana que viu prop d'àrees d'extracció de petroli

Un estudi troba concentracions corporals elevades de mercuri, arsènic i cadmi en les comunitats exposades a contaminants del petroli

03.05.2023
Foto: Eliseo Hualinga (FECONACOR)

Les comunitats indígenes de l'Amazònia peruana que viuen prop d'explotacions petrolieres presenten nivells corporals elevats de mercuri, arsènic i cadmi. És la conclusió d'un estudi publicat a Environmental Health Perspectives i liderat per Cristina O'Callaghan Gordo, investigadora de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa”, a més de professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i codirectora del màster interuniversitari en salut planetària (UOC, ISGlobal i Universitat Pompeu Fabra).

El treball ha detectat concentracions altes d'aquests tres metalls en l'orina de la població indígena de quatre conques hidrogràfiques del nord de l’Amazònia peruana, on en la dècada de 1970 es va iniciar l'extracció de petroli. Actualment aquesta és una de les zones més contaminades del país. Una recerca anterior liderada per ISGlobal ja va informar de nivells alts de plom en sang entre la població de la zona. Ara es publiquen les dades referents al mercuri, l'arsènic i el cadmi, tres metalls tòxics per a l’ésser humà.

L'arsènic i el cadmi són carcinògens. L'exposició a l'arsènic pot causar càncer de pulmó, bufeta, pell, fetge i ronyó. I l'exposició al cadmi, càncer de pulmó, pròstata i ronyó. A més, l'arsènic pot tenir altres conseqüències greus per a la salut, com ara lesions cutànies, danys hepàtics i renals, una disminució de glòbuls vermells i blancs, i retards en el desenvolupament infantil. El cadmi, d’altra banda, pot causar problemes respiratoris, malalties renals, fragilitat òssia, problemes reproductius i malalties cardiovasculars. Finalment, l'exposició continuada al mercuri pot provocar danys neurològics i alteracions de la funció cognitiva, danyar el sistema nerviós dels fetus i els nens i nenes, i provocar malalties renals i del sistema immunitari.

 

Foto: Manolis Kogevinas.

Participació activa de les organitzacions indígenes

L'equip investigador va avaluar, entre maig i juny de 2016, les concentracions urinàries de mercuri, arsènic i cadmi de 824 persones (230 de les quals eren menors de 12 anys). Totes elles residien en comunitats indígenes pròximes a explotacions petrolieres, en zones remotes no industrialitzades. L'equip va realitzar també entrevistes personals per recollir dades sobre els seus factors de risc i el seu estil de vida. A més, va tenir en compte la distància que separava la seva residència de la instal·lació petrolífera més pròxima.

L’estudi s’ha dut a terme fruit de l'acord aconseguit entre les federacions indígenes de les conques dels rius Corrientes, Pastaza, Tigre i Marañón (ACODECOSPAT, FECONACOR, OPIKAFPE i FEDIQUEP, que formen part de la federació dels Pobles Indígenes Amazònics Units en Defensa dels seus Territoris, o PUINAMUDT) i el Govern peruà. L'objectiu d'aquest treball científic era respondre a les preocupacions de la població local sobre els possibles efectes en la salut de la contaminació ambientals relacionats amb extracció de petroli. La recerca ha comptat amb el suport de les federacions indígenes, així com de l'Institut Nacional de Salut del Perú. “La participació activa de les organitzacions indígenes en l'estudi és un dels seus punts forts”, afirma Cristina O’Callaghan. “També cal destacar la grandària de la mostra i el mostreig aleatori de famílies de diferents conques hidrogràfiques amb característiques variades”.

Mercuri, arsènic i cadmi per sobre de la mitjana

El resultat de les anàlisis d'orina va mostrar que una proporció considerable de la població infantil i adulta estudiada superava els nivells de referència establerts per al mercuri, l'arsènic i el cadmi. Aquestes altes concentracions de metalls es van associar amb l'aigua que consumien i amb l'aigua en la qual es banyaven, sobretot en el cas del mercuri, que pot absorbir-se per via dèrmica.

“El petroli cru pot contenir mercuri i altres metalls, i s'han reportat nivells elevats en el medi ambient i en organismes aquàtics tant al voltant de les explotacions petrolieres com en les àrees afectades per abocaments”, explica Cristina O’Callaghan.

 

Foto: Manolis Kogevinas.

Més mercuri entre els qui es banyaven en aigua de riu

El 25% dels nens i nenes, i el 28% de les persones adultes van presentar nivells de mercuri superiors al valor de referència establert pel Ministeri de Salut del Perú (MINSA). Es va observar que la concentració de mercuri augmentava amb l'edat entre les persones adultes, i que era major entre els qui vivien prop del riu Marañón, on el consum de peix és superior al d'altres conques fluvials. Els nivells de mercuri elevats en el peix de la conca amazònica s'han associat amb la contaminació per petroli.

De tota manera, estudis anteriors realitzats en la mateixa regió han suggerit que la principal via d'exposició al mercuri en la zona és l'absorció dèrmica del mercuri present en l'aigua. Això concorda amb els resultats de l'estudi publicat ara, ja que les concentracions de mercuri van ser superiors entre els nens i adults que es banyaven en aigua de riu en comparació amb els que es banyaven en pous, i també superiors entre les persones adultes que consumien aigua de pluja en comparació amb les que bevien aigua de fonts públiques.

Més arsènic entre els nens i nenes que bevien aigua de pou

El 48% de la població infantil i el 23% de l'adulta van presentar nivells d'arsènic superiors al valor de referència establerts pel Ministeri de Salut del Perú. Les concentracions d'arsènic van disminuir lleugerament amb l'edat en els adults, van tendir a ser més altes entre els nens i nenes que bevien aigua de pou i, de manera similar al mercuri, van ser més altes entre els qui vivien als voltants de Marañón.

S'han reportat nivells d'arsènic elevats d'origen geològic en aqüífers de l’Amazònia occidental i concentracions relativament altes en el petroli cru. No obstant això, la font d'arsènic en l'àrea d'estudi continua sent desconeguda.

Més cadmi en llars i hortes pròxims a abocaments de petroli

Un 2% de la població infantil i el 13% de l'adulta van presentar nivells urinaris de cadmi per sobre del valor de referència. Les concentracions de cadmi van augmentar amb l'edat en els adults i van ser majors en les dones. Els nivells més alts es van observar al poble d’Achuar i entre els habitants dels voltants de Corrientes i el Tigre, les dues conques amb major activitat petroliera de les quatre estudiades. Els nivells de cadmi elevats també es van associar amb la proximitat de les llars o les hortes a llocs en els quals s'havia abocat petroli. El consum de verdures contaminades és una via coneguda d'exposició al cadmi. Els nivells de cadmi en orina també es van associar amb l'haver participat en activitats de neteja i de reparació d’aquests abocaments en els sis mesos previs a fer l'estudi.

Aigua potable i seguretat alimentària per a les poblacions indígenes

El patró observat en l'estudi d'altes concentracions per a tots els metalls sembla estar vinculat a la contaminació que genera l'activitat humana, en particular l'extracció de petroli. “Detectar nivells alts de metalls en una població que viu en un entorn no industrial és preocupant pels efectes a llarg termini que això pot tenir en la salut”, assenyala Manolis Kogevinas, investigador d’ISGlobal i un dels autors de l'estudi. “Prevenir aquestes exposicions, monitorar regularment la qualitat de l'aigua, subministrar aigua potable i garantir la seguretat alimentària és prioritari per a les poblacions indígenes que viuen en aquestes conques fluvials”, conclou.

Referència

Cristina O’Callaghan-Gordo, Jaime Rosales, Pilar Lizárraga, Frederica Barclay, Tami Okamoto, Diana M. Papoulias, Ana Espinosa, Martí Orta-Martinez, Manolis Kogevinas, John Astete. Levels of arsenic, cadmium and mercury in urine of indigenous people living close to oil extraction areas in the Peruvian Amazon. Environmental Health Perspectives. https://doi.org/10.1289/EHP11932