Publicador de continguts

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

Coordinador
Manolis Kogevinas (ISGlobal)
Finançadors
CIBERESP, FIS

Al 2008, el CIBERESP, en el marc de l'Acció Transversal en Càncer, proporciona els recursos per posar en marxa un estudi multicas-control poblacional (MCC-SPAIN) per investigar la influència de factors ambientals i la seva interacció amb factors genètics en tumors freqüents o amb característiques epidemiològiques peculiars al nostre país, en les quals els factors ambientals implicats no són prou coneguts.

Els tumors escollits són el càncer colorectal, el de mama, el gastroesofàgic i el de pròstata. Recentment s'ha afegit a l'estudi la leucèmia limfàtica crònica (LLC). El càncer colorectal s'ha seleccionat per la seva freqüència en ambdós sexes. El càncer gastroesofàgic ha estat escollit pel seu característic patró geogràfic i les hipòtesis ambientals suggerides. El càncer de pròstata s'ha seleccionat per la seva freqüència i el seu caràcter hormonal, compartint amb el càncer de mama les hipòtesis etiològiques sobre disrupció endocrina. L'estudi implica la recollida de dades a través d'una entrevista així com la recollida de diverses mostres biològiques. Els controls poblacionals s'escullen per llistats de centres d'atenció primària i es realitzen entrevistes en aquests centres.

L'estudi MCC-Spain està coordinat per Manolis Kogevinas (ISGlobal), Marina Pollan (ISCIII) i per un comitè coordinador amb la participació de representants de tots els nodes del CIBERESP on es recullen casos i controls de l'estudi.

Objectius

L'objectiu general de l'estudi és avaluar els factors ambientals i genètics associats amb càncer colorectal, de mama, d'estómac/esòfag i de pròstata.

Els objectius específics són:

  • Avaluar el risc de càncer de cada localització tumoral en relació a exposicions ambientals incloent contaminants de l'aigua potable (arsènic, nitrats, crom, subproductes de cloració), disruptors hormonals i altres contaminants orgànics persistents.
  • Avaluar el risc dels càncers en relació al consum d'estatines i analgèsics.
  • Avaluar el risc de càncer de mama i pròstata en relació a factors hormonals, infeccions i fenotips permanents (ràtio de dits 2d: 4d distància anogenital) relacionats amb exposicions ambientals en fases precoces de la vida.
  • Validar l'avaluació de l'exposició a agents químics ambientals mitjançant models d'exposició utilitzant biomarcadors d'exposició, informació individual i mesures d'exposició ambiental.
  • Avaluar, en una primera fase, una sèrie limitada de gens tant pel que fa a efectes principals com en relació a la seva interacció amb factors ambientals.
  • Emmagatzemar prou material biològic per a la seva utilització en el futur en estudis GWAS (Genome wide association studies) i altres.


En l'estudi participen investigadors del CIBERESP de 11 comunitats autonòmiques d'Espanya (Catalunya, Madrid, Astúries, Navarra, País Basc, Múrcia, Cantàbria, Andalusia, València, Castilla y Leon). Fins al mes de març del 2010 es van recollir informació i mostres biològiques d'aproximadament 1.600 controls poblacionals, 1.200 casos de còlon i recte, 750 de mama, 450 de pròstata, 150 d'estómac i també es va iniciar la recollida de casos de leucèmia.
 

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families