MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

Coordinador
Manolis Kogevinas (ISGlobal)
Finançadors
CIBERESP, FIS

Al 2008, el CIBERESP, en el marc de l'Acció Transversal en Càncer, proporciona els recursos per posar en marxa un estudi multicas-control poblacional (MCC-SPAIN) per investigar la influència de factors ambientals i la seva interacció amb factors genètics en tumors freqüents o amb característiques epidemiològiques peculiars al nostre país, en les quals els factors ambientals implicats no són prou coneguts.

Els tumors escollits són el càncer colorectal, el de mama, el gastroesofàgic i el de pròstata. Recentment s'ha afegit a l'estudi la leucèmia limfàtica crònica (LLC). El càncer colorectal s'ha seleccionat per la seva freqüència en ambdós sexes. El càncer gastroesofàgic ha estat escollit pel seu característic patró geogràfic i les hipòtesis ambientals suggerides. El càncer de pròstata s'ha seleccionat per la seva freqüència i el seu caràcter hormonal, compartint amb el càncer de mama les hipòtesis etiològiques sobre disrupció endocrina. L'estudi implica la recollida de dades a través d'una entrevista així com la recollida de diverses mostres biològiques. Els controls poblacionals s'escullen per llistats de centres d'atenció primària i es realitzen entrevistes en aquests centres.

L'estudi MCC-Spain està coordinat per Manolis Kogevinas (ISGlobal), Marina Pollan (ISCIII) i per un comitè coordinador amb la participació de representants de tots els nodes del CIBERESP on es recullen casos i controls de l'estudi.

Objectius

L'objectiu general de l'estudi és avaluar els factors ambientals i genètics associats amb càncer colorectal, de mama, d'estómac/esòfag i de pròstata.

Els objectius específics són:

  • Avaluar el risc de càncer de cada localització tumoral en relació a exposicions ambientals incloent contaminants de l'aigua potable (arsènic, nitrats, crom, subproductes de cloració), disruptors hormonals i altres contaminants orgànics persistents.
  • Avaluar el risc dels càncers en relació al consum d'estatines i analgèsics.
  • Avaluar el risc de càncer de mama i pròstata en relació a factors hormonals, infeccions i fenotips permanents (ràtio de dits 2d: 4d distància anogenital) relacionats amb exposicions ambientals en fases precoces de la vida.
  • Validar l'avaluació de l'exposició a agents químics ambientals mitjançant models d'exposició utilitzant biomarcadors d'exposició, informació individual i mesures d'exposició ambiental.
  • Avaluar, en una primera fase, una sèrie limitada de gens tant pel que fa a efectes principals com en relació a la seva interacció amb factors ambientals.
  • Emmagatzemar prou material biològic per a la seva utilització en el futur en estudis GWAS (Genome wide association studies) i altres.


En l'estudi participen investigadors del CIBERESP de 11 comunitats autonòmiques d'Espanya (Catalunya, Madrid, Astúries, Navarra, País Basc, Múrcia, Cantàbria, Andalusia, València, Castilla y Leon). Fins al mes de març del 2010 es van recollir informació i mostres biològiques d'aproximadament 1.600 controls poblacionals, 1.200 casos de còlon i recte, 750 de mama, 450 de pròstata, 150 d'estómac i també es va iniciar la recollida de casos de leucèmia.
 

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Veure més

Altres projectes

Veure projectes passats

EARLY COPD

Onset and progression determinants of COPD in young adults