Publicador de continguts

Salut materna, infantil i reproductiva

Fàrmacs alternatius per a la prevenció de la malària en l'embaràs (MiPPAD)

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar nous medicaments per a la prevenció de la malària a l'embaràs, promoure la col•laboració investigadora entre Europa i Àfrica i enfortir la capacitat investigadora de les institucions africanes.

La malària en l'embaràs (MiP) és una de les causes evitables més importants de parts de nadons amb baix pes arreu del món i una de les principals causes d'anèmia greu que contribueix a la mortalitat materna. Trobar intervencions preventives eficaces per reduir la incidència i les conseqüències de la infecció de la malària en dones embarassades és una prioritat en els països endèmics. Com a part de les activitats programades del consorci de malària en l'embaràs, una iniciativa global que reuneix un consorci de recerca de 40 institucions associades a 28 països a tot el món, aquest projecte pretén no només desenvolupar nous antimalàrics per a la prevenció en l'embaràs, sinó també promoure la col·laboració investigadora entre Europa i Àfrica i enfortir la capacitat de les institucions africanes per dur a terme investigacions clíniques.

Objectius

Aquest projecte té com a objectiu contribuir al desenvolupament de noves intervencions clíniques per lluitar contra la malària mitjançant l'avaluació de diferents alternatives als fàrmacs antimalàrics utilitzats en el tractament preventiu intermitent durant l'embaràs (IPTp), en el context de l'ús de xarxes mosquiteres tractades amb insecticides (ITNs). Es compararà la seguretat i l'eficàcia de la medicació recomanada actualment per a l'IPTp, sulfadoxina-pirimetamina (SP), amb la mefloquina (MQ). L'estudi inclou dones embarassades infectades pel VIH per tal de comprendre millor les interaccions entre els tractaments antimalàrics i del VIH. Entre les prioritats d'aquest projecte, també s'inclou promoure la relació i la coordinació dels participants europeus i africans, i enfortir la capacitat dels llocs africans en aquest camp.

Més informació

Web de l'EDCTP

null