Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

Els nens i nenes exposats a la contaminació de l'aire a les escoles podrien tenir més risc de sobrepès i obesitat

2.660 alumnes de 39 escoles de la ciutat de Barcelona han participat a l'estudi

31.01.2019
Foto: Districte de Ciutat Vella/Ajuntament de Barcelona

L'exposició a la contaminació de l'aire, especialment a l'escola, podria associar-se amb més risc de sobrepès i obesitat en la infància. Així ho suggereix un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per ”la Caixa”, que s'ha realitzat amb 2.660 nens i nenes d'entre 7 i 10 anys de 39 escoles de primària de la ciutat de Barcelona.

Anteriorment, algunes recerques ja havien relacionat l'exposició a la contaminació de l'aire amb un major risc de sobrepès i obesitat infantil. Tot i això, aquests treballs són escassos i s'han centrat principalment en l'exposició a la contaminació de l'aire al voltant de l'habitatge, sense tenir en compte l'entorn escolar.

L'estudi, publicat a la revista Environment International i realitzat en el marc del projecte BREATHE, es va plantejar per primera vegada estudiar el risc d'obesitat i sobrepès en relació a l'exposició a la contaminació de l'aire, tant a l'escola com a l'habitatge, els dos microambients on els escolars passen més temps.

D'una banda, les i els investigadors van recollir les dades de pes i alçada de l'alumnat, van calcular el seu índex de massa corporal i el nivell de sobrepès o obesitat. D'altra banda, van mesurar la contaminació de l'aire exterior a les escoles - es van recollir els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), partícules fines (PM2.5) i ultrafines, i carboni elemental (EC) amb sensors ubicats al pati durant una setmana a l'estiu i una altra a l'hivern-. També es van estimar els nivells d'exposició a NO2, NOx, partícules PM2.5, PM10 i gruixudes (PMcoarse) en els habitatges.

"Observem que les nenes i els nens exposats a nivells mitjans o alts de contaminació de l'aire -partícules ultrafines, NO2, PM2.5 i EC- a les escoles eren més propensos a tenir sobrepès o obesitat, en comparació a aquells exposats a nivells baixos", conclou Jeroen de Bont, primer autor de l'estudi i investigador de ISGlobal i IDIAP Jordi Gol. A l'habitatge, l'exposició a nivells més alts de PM10 també es va associar amb més probabilitats de tenir sobrepès o obesitat en la infància, encara que en aquest cas l'anàlisi es va realitzar a partir d'estimacions dels nivells d'exposició.

"Convé precisar que aquest estudi té limitacions, per la qual cosa cal prendre els resultats amb cautela", explica Martine Vrijheid, investigadora d'ISGlobal i coordinadora del mateix. "Al tractar-se d'una recerca amb un disseny transversal, únicament mostra dades d'un moment concret en el temps, de manera que no comptem amb dades suficients per avaluar la naturalesa de l'associació que hem trobat. Per poder extreure conclusions més sòlides, seria necessari realitzar un nou estudi amb un enfocament longitudinal per fer seguiment dels i les participants al llarg del temps", afegeix.

Pel que fa al mecanisme que explica la relació entre la contaminació de l'aire i el sobrepès, alguns estudis previs en animals apunten que "l'exposició a la contaminació pot induir estrès oxidatiu, resistència a la insulina i inflamació sistèmica, factors que se sap que contribueix al desenvolupament d'obesitat ", explica de Bont.

La majoria de nens i nenes estaven exposats a nivells de contaminació de l'aire per sobre de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), tant en l'habitatge com a l'escola. En concret, més del 75% estaven exposats a nivells de PM2.5 superiors als recomanats (10 mg/m3) i més del 50% respiraven nivells de NO2 superiors als considerats segurs (40μg/m3).

Referència

Ambient air pollution and overweight and obesity in school-aged children in Barcelona, Spain. Jeroen de Bont, Maribel Casas, Jose Barrera-Gómez, Marta Cirach, Ioar Rivas, Damaskini Valvi, Mar Álvarez,  Payam Dadvand, Jordi Sunyer, Martine Vrijheid. Environment International. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.048. January 2019.