Publicador de continguts

Recerca

Els anticossos enfront del SARS-CoV-2 es mantenen estables, o fins i tot augmenten, set mesos després de la infecció

L'estudi SEROCOV també proporciona evidència de protecció per anticossos preexistents contra els coronavirus del refredat comú

06.08.2021
covid, infecció, anticossos

Els nivells d'anticossos IgG enfront de la proteïna Spike del SARS-CoV-2 es mantenen estables, o fins i tot augmenten, set mesos després de la infecció, segons mostra un estudi de seguiment en una cohort de personal sanitari coordinat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb els departaments de Salut Laboral, Medicina Preventiva i Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona. Els resultats, publicats a la revista Nature Communications, també donen suport a la idea que els anticossos preexistents contra els coronavirus del refredat comú poden protegir contra la COVID-19.

Per a poder predir l'evolució de la pandèmia i desenvolupar estratègies eficaces és vital entendre la dinàmica i durada de la immunitat enfront del SARS-CoV-2, i el possible paper d'anticossos preexistents contra els coronavirus del refredat comú. Amb aquest objectiu en ment, l'equip liderat per Carlota Dobaño, investigadora d’ISGlobal, va seguir, des de l'inici de la pandèmia, a una cohort de treballadores i treballadors sanitaris de l'Hospital Clínic (estudi SEROCOV), amb l'objectiu d'avaluar els nivells de diferents tipus d'anticossos dirigits contra diferents antígens del SARS-CoV-2 al llarg del temps. “Es tracta del primer estudi a avaluar la resposta d'anticossos enfront d'un panell tan ampli d'antígens del SARS-CoV-2 al llarg de set mesos,” comenta Dobaño

L'equip investigador va analitzar mostres de sang de 578 participants, preses en quatre moments diferents entre març i octubre del 2020. Van usar la tecnologia Luminex per a mesurar, a partir de la mateixa mostra, el nivell i tipus d'anticossos IgA, IgM o IgG enfront de sis antígens diferents del SARS-CoV-2, així com la presència d'anticossos contra els quatre coronavirus que causen el refredat comú. També es va analitzar l'activitat neutralitzadora dels anticossos en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Barcelona. L'estudi va comptar amb finançament de la xarxa europea d'innovació EIT Health.

Els resultats revelen que la gran majoria de les infeccions en personal sanitari va ocórrer durant la primera onada (el percentatge de persones amb anticossos enfront de SARS-CoV-2 va pujar poc entre el març i l’octubre – del 13,5% al 16,4%). A excepció dels anticossos IgM i dels IgG contra la nucleocàpsida del virus, els altres anticossos de tipus IgG (incloent els anticossos neutralitzadors) es van mantenir estables al llarg del temps, confirmant els resultats d'altres estudis recents.

“De manera sorprenent, en el 75% de les persones es va veure fins i tot un augment d'anticossos IgG anti-Spike a partir dels cinc mesos, sense cap evidència que haguessin estat re-exposades al virus,” comenta Gemma Moncunill, co-autora sènior del treball. No es van constatar reinfeccions en la cohort.

Quant als anticossos contra els coronavirus del refredat comú (HCoV), els resultats obtinguts suggereixen que podrien conferir una protecció creuada enfront de la infecció o la malaltia per COVID-19. Les persones que es van infectar per SARS-CoV-2 tenien nivells més baixos d'anticossos contra HCoV. Així mateix, les persones asimptomàtiques tenien nivells més elevats de IgG i IgA anti-HCoV que les persones simptomàtiques. “Encara que la protecció creuada per immunitat preexistent als coronavirus del refredat comú encara no s'ha confirmat, podria ajudar a explicar la susceptibilitat tan diferent de la població a la malaltia,” assenyala Dobaño.

Referència

Ortega N, Ribes M, Vidal M, et al. Seven-month kinetics of SARS-CoV-2 antibodies and protective role of pre-existing antibodies to seasonal human coronaviruses on COVID-19. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-021-24979-9