Publicador de continguts

Life-style and environmental determinants of cardiovascular diseases in a spanish cohort study. Coordinated.

Durada
2009-2011
Coordinador
Jaume Marrugat, FIMIM, Barcelona
Finançadors
Fundació La Marató de TV3
Marc teòric/Objectiu principal:Les equacions que es fan servir actualment per predir el risc de patir una malaltia cardiovascular d’una persona deixen d’identificar més del 50% dels pacients que acabaran desenvolupant un malaltia cardiovascular en el futur. Els factors dietètics, l’activitat física i les mesures antropomètriques no s’inclouen actualment en aquestes equacions, ni tampoc els factors ambientals com per exemple estar exposat a alts nivells de contaminació atmosfèrica. La neopterina i les lipoproteïnes de baixa densitat oxidades (oxLDL) també podrien millorar la predicció.

El present projecte interdisciplinari coordinat pretén:Sub-projecte 1: investigar si afegir l’antropometria, els hàbits dietètics i l’activitat física, la neopterina i la oxLDL en les funcions de predicció de risc cardiovascular clàssiques millora la predicció final.

Sub-projecte 2: investigar si els nous factors de risc introduïts en les equacions prediuen mesures pre-clíniques de malaltia cardiovascular, com per exemple el gruix de l’artèria caròtida, la rigidesa arterial i l’índex turmell-braç (ABI)

Sub-projecte 3: determinar el paper de la contaminació atmosfèrica i de l’exposició al soroll en el desenvolupament de malalties cardiovasculars.Per assolir aquests objectius s’identificaran els casos d’infart de miocardi o malaltia cerebrovascular, mortals o no, i d’angina de pit en un seguiment a 10 anys d’una cohort de 4,804 participants espanyols. La neopterina i la oxLDL es podran mesurar en mostres de plasma que es van obtenir a l’inici de l’estudi. A més, en una submostra de 2000 participants es mesuraran els factors de risc cardiovasculars, el gruix de l’artèria caròtida i l’índex turmell-braç. L’exposició a llarg termini a contaminació atmosfèrica i a soroll es basaran en mesures obtingudes a les residències d’alguns participants combinades amb modelització geoestadística.

La contribució de l’estudi per determinar el risc de malalties cardiovasculars serà probablement molt valuosa en prevenció. La contaminació atmosfèrica del trànsit i el soroll i la seva relació amb les malalties cardiovasculars s’investigaran conjuntament per primera vegada a Espanya, la qual cosa pot tenir gran repercussió internacional en la política sobre contaminació. 

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

 • Josep M. Antó Boqué
  Josep M. Antó Boqué
 • ID#mforaster#
  ID#mforaster#
 • ID#mrivera#
  ID#mrivera#
 • ID#iaguilera#
  ID#iaguilera#

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null