Recerca

La proteïna p16 no és un bon marcador de progressió pel càncer cervical

Un gran estudi prospectiu invalida l'ús de p16 per predir l'evolució de les lesions del coll uterí

01.12.2015

 Un estudi prospectiu amb més de 500 pacients posa en dubte el valor de la proteïna supressora de tumors p16 com a marcador de predicció en l'evolució de lesions epitelials del coll uterí. L'estudi, realitzat per investigadors d'ISGlobal i del IDIBAPS-Hospital Clinic i publicat a la revista Modern Pathology, mostra que l'expressió elevada d'aquesta proteïna en biòpsies confirmades com a lesions de baix grau no augmenta el risc de progressar cap a lesions d'alt grau i càncer cervical

La infecció pel Virus del Papil·loma Humà (VPH) pot causar lesions en l'epiteli cel·lular que generalment desapareixen després d'un parell d'anys. No obstant això, en un 15% de casos, les lesions intraepitelials de baix grau poden progressar a un estadi més avançat: les lesions d'alt grau, que es consideren com les precursores immediates del càncer cervical. A dia d'avui, no existeix cap marcador clínic, histològic o virològic que permeti predir quines lesions de baix grau progressaran a l'estadi d'alt grau. La proteïna supressora de tumors p16 s'expressa en pràcticament totes les lesions d'alt grau, per la qual cosa s'ha suggerit que pugui servir com a marcador predictiu d'evolució. 

L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar la utilitat de l'expressió de p16 per predir el desenllaç de biòpsies confirmades com de baix grau. Per a això, els autors van utilitzar una gran cohort de pacients que va ser seguida durant una mitjana de 28 mesos. Utilitzant criteris definits per a reanalitzar les biòpsies, van trobar que, en pacients amb lesions confirmades de baix grau, la tinció positiva per a p16 no està associada amb un major risc de progressar cap a lesions d'alt grau. Els autors conclouen que l'expressió de p16 té poc valor predictiu de progressió cap a càncer en la clínica, però que pot usar-se per confirmar el diagnòstic de lesions d'alt grau. 

El càncer cervical és causat per la infecció amb certs tipus de virus del papil·loma humà i és la segona causa de càncer en dones que viuen en regions menys desenvolupades, provocant unes 300.000 morts a l'any.