Recerca

La presència del paràsit de la malària ‘P. vivax’ en la medul·la òssia afecta la producció de glòbuls vermells

L'estudi aporta informació sobre el possible paper de la medul·la òssia en la infecció i transmissió del paràsit

20.04.2017
Foto: Henry Vandyke Carter

Un estudi codirigit per Hernando A. del Portillo, investigador ICREA a ISGlobal i IGTP, i Marcus Lacerda, de Brasil, evidencia la presència de diferents estadis de Plasmodium vivax a la medul·la òssia d'un pacient durant la fase aguda de la infecció i demostra que això altera el procés de producció de glòbuls vermells (eritropoesi).  Els resultats, publicats a la revista Plos Neglected Tropical Diseases, posicionen la medul·la òssia com un lloc potencial de producció, maduració o acumulació de gametòcits, la fase del paràsit que es transmet de l'humà al mosquit. Aquest fenomen ja havia estat descrit per a P. falciparum per diversos investigadors, incloent un equip d’ISGlobal. 

P. vivax és el paràsit de la malària més àmpliament distribuït al món. La seva presència a la medul·la òssia d'individus infectats s'havia descrit a finals de segle XIX, però fins avui hi havia poca informació sobre la infecció d'aquest teixit i la seva rellevància biològica. En aquest estudi, els autors van realitzar un estudi morfològic i molecular d'aspirats de medul·la òssia obtinguts d'un pacient diagnosticat amb infecció per P. vivax, a l'Hospital FMT-HVD de Manaos. Les mostres es van obtenir abans i després de finalitzar-se el tractament i es van comparar amb mostres de sang del mateix individu.

Els autors van trobar que la medul·la òssia tenia nivells més alts de gametòcits que la sang del mateix individu durant la infecció aguda i que la fase més primerenca del paràsit (la que infecta l'home) també estava present. L'anàlisi morfològica de la medul·la va demostrar defectes en la producció de glòbuls vermells (eritròcits). A més, l'anàlisi molecular de precursors d'eritròcits aïllats de la medul·la, realitzat en col·laboració amb científics de l'IGTP, va demostrar canvis en l'expressió de gens associats a la diferenciació d'aquestes cèl·lules. 

“Aquest estudi proporciona per primera vegada una quantificació dels diferents estadis del paràsit presents en la medul·la òssia i suggereix que el paràsit pot infectar i madurar en aquest teixit”, comenta Hernando A. del Portillo, i afegeix “el proper pas serà determinar si la medul·la òssia pot servir com a teixit reservori per als gametòcits, la qual cosa contribuiria a la transmissió de la malaltia”.

L'Institut de Salut Global de Barcelona és un centre impulsat per l'Obra Social “la Caixa” i centre col·laborador de l'OMS per al control, eliminació i erradicació de la malària.

Referencia:

Baro B, Deroost K, Raiol T, et al. Plasmodium vivax gametocytes in the bone marrow of an acute malaria patient and changes in the erythroid miRNA profile. PLoS Negl Trop Dis. 2017 Apr 6;11(4):e0005365.