Recerca

L'OMS publica el nou Manual per al Maneig de la Malària Greu

Un investigador del CRESIB forma part del Comitè d'Experts responsable d'actualitzar el manual

29.04.2013

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) acaba de publicar el seu Manual per al Maneig de la Malària Greu, en el qual es revisen les recomanacions per al diagnòstic i tractament de les formes més severes d'aquesta malaltia i en la preparació del qual va participar el CRESIB, el centre de recerca d'ISGlobal.

La publicació és una eina indispensable per a tots els professionals de la salut que treballen en països on la malària és endèmica. També serà útil a metges de països on la malaltia ja ha estat eliminada però que en la seva pràctica clínica s'enfronten a pacients que van resultar infectats durant algun viatge. A Espanya, per exemple, els hospitals atenen cada any al voltant de 300 d'aquests casos.

Encara que és una malaltia plenament tractable, la malària és mortal si no es rep tractament adequat subministrat de manera urgent. Només al 2010 es calcula que 655.000 persones van morir per malària, principalment nens menors de cinc anys i dones embarassades.

El manual ha estat produït per l'OMS, un organisme que té entre les seves principals atribucions recomanar polítiques de salut per a les malalties més greus –entre les quals la malària– i que per a molts països constitueix el principal suport tècnic en l'atenció sanitària dels seus ciutadans.

La publicació actualitza les recomanacions anteriors sobre el tractament dels casos més greus de malària i inclou algunes modificacions importants en els medicaments recomanats. La seva elaboració va estar a càrrec d'un Comitè d'Experts que va emetre les recomanacions en funció de l'evidència científica més actualitzada i en el qual va participar l'investigador del CRESIB, Quique Bassat.

La versió completa del manual està disponible aquí.

Pròximament es publicaran les traduccions al castellà i el francès.