Publicador de continguts

La nutrición en el embarazo y las primeras etapas de la vida en relación con la obesidad y marcadores metabólicos en niños pre-puberales: un estudio de la Unión Europea (UE) y España.

Durada
2008-2012
Coordinador
Manolis Kogevinas (ISGlobal)
Finançadors
Instituto de Salud Carlos III
Malgrat que existeix evidència que el creixement fetal es relaciona amb l'obesitat i les malalties metabòliques a llarg termini, pocs estudis han explorat el paper de la nutrició maternal en aquestes malalties. Aquest estudi, que forma part del projecte europeu EARNEST, examinarà:  la prevalença de patrons dietètics potencialment obesogènic durant l'embaràs

l'associació entre la dieta i l'obesitat

de la mare amb l'obesitat i marcadors de disfunció

metabòlica en nens de 4 anys.La primera part del projecte utilitzarà dades d'estudis existents per descriure patrons dietètics en més de 200.000 dones embarassades de diversos països europeus.

Estandarditzarem les dades de la ingesta per obtenir mesures comparables, i avaluarem patrons dietètics com la dieta mediterrània, a més de

factors com la ingesta de greixos saturats i de fibra. Aquest projecte proporcionarà dades essencials per desenvolupar polítiques regionals sobre la nutrició durant l'embaràs. La segona part de l'estudi utilitzarà dades de l'estudi INMA (Infància i Medi-Ambient) a Sabadell Barcelona.

A INMA s'han recollit dades sobre dieta i antropometria des de les 12 setmanes de gestació fins a 1 any d'edat en una mostra de 650 nens i les seves mares. Es recolliran dades sobre obesitat infantil, funcionament metabòlic, dieta i activitat als 4 anys. S'aplicaran models estadístics per explorar relacions entre la dieta i l'obesitat de la mare durant l'embaràs amb patrons de creixement fetal, i amb l'obesitat i malalties metabòliques en els seus nens als 4 anys.

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Emmanouil Kogevinas
    Emmanouil Kogevinas

Equip ISGlobal

  • ID#tduarte#
    ID#tduarte#
  • ID#mmendez#
    ID#mmendez#

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null