Publicador de continguts

Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

La mefloquina és eficaç per prevenir la malària durant l'embaràs però no és ben tolerada

Són les conclusions d'una revisió sistemàtica realitzada per ISGlobal i publicada per la col·lecció ‘Cochrane’

05.04.2018
Foto: Andalu Vila San Juan

L'antimalàric mefloquina és més eficaç que el tractament recomanat actualment per prevenir la infecció per malària en dones embarassades que viuen en països endèmics de l'Àfrica subsahariana, però l'elevat percentatge de reaccions adverses representa una barrera pel seu ús. Aquestes són les conclusions d'una revisió sistemàtica i meta-anàlisi realitzades per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa” i publicada a Cochrane Database of Systematic Reviews, revista capdavantera en revisions sistemàtiques sobre temes de salut.

Les dones embarassades són particularment vulnerables a la infecció per malària, la qual cosa pot tenir conseqüències greus per a la seva salut i la dels seus bebès. Per aquesta raó, a les dones que viuen en zones endèmiques per a malària se'ls recomana prendre mesures preventives contra la infecció, incloent un tractament antimalàric. Actualment s'utilitza la sulfadoxina-pirimetamina (SP) però han començat a sorgir paràsits resistents al medicament. A més, en dones infectades per VIH que prenen l'antibiòtic profilàctic cotrimoxazol, la SP no es recomana per possibles interaccions entre els fàrmacs. Per això, urgeix trobar medicaments alternatius, com per exemple la mefloquina, per prevenir la malària en dones embarassades.

L'equip d’ISGlobal  va realitzar una revisió sistemàtica de literatura per determinar si la mefloquina és eficaç i segura per prevenir la malària en dones embarassades, ja sigui seronegatives o seropositives pel VIH. Van identificar cinc estudis a Àfrica subsahariana i un a Tailàndia (més de 8.000 dones en total) que van comparar la mefloquina amb els fàrmacs actualment recomanats per prevenir la malària en dones embarassades. Els resultats dels estudis mostren que, comparat amb la SP o amb el cotrimoxazol només, la mefloquina és més eficaç per reduir el nivell de paràsits en la sang de la mare i l'anèmia al moment del part. Tot i això, el medicament és menys tolerat (hi ha un major risc d'efectes secundaris que inclouen vòmit, fatiga i marejos).

“Les conclusions concorden amb una revisió prèviament publicada pel nostre grup", explica Raquel González, primera autora de l'estudi. “L'eficàcia de la mefloquina queda ben demostrada, però la seva baixa tolerabilitat suposa un gran inconvenient pel seu ús a gran escala en aquestes poblacions especialment vulnerables a la infecció. Ara es tracta d'avaluar altres fàrmacs alternatius que tinguin el mateix  efecte antimalàric i menys efectes secundaris”, afegeix la investigadora d’ISGlobal.  

Referència

González R, Pons-Duran C, Piqueras M, Aponte JJ, Ter Kuile FO, Menéndez C. Mefloquine for preventing malaria in pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 21; 3: CD011444. doi: 10.1002/14651858