Recerca

La inhalació de partícules alfa emeses per urani i plutoni augmenta el risc de càncer pulmonar en treballadors nuclears

Un estudi europeu associa, per primera vegada, dosis baixes a moderades d'emissors alfa amb el risc de càncer de pulmó

13.06.2017
Foto: http://web.archive.org/web/20050829231403/http://web.em.doe.gov/takstock/phochp3a.html

L'exposició interna a partícules alfa emeses per radionúclids (particularment plutoni i urani) s'associa amb un major risc de mortalitat per càncer de pulmó, segons un estudi dirigido por ISGlobal. Els resultats, publicats en Epidemiology, coincideixen amb estimacions de risc associats a altres tipus de radiació i són compatibles amb les recomanacions actuals de protecció radiològica. 

El coneixement sobre els efectes a llarg termini de radiació ionitzant (aquella amb suficient energia per trencar enllaços químics com  els de l'ADN) deriva principalment de poblacions exposades a rajos X i gamma (especialment, els supervivents de les bombes atòmiques a Japó) i de poblacions que reben dosis externes per exposició ocupacional, mèdica o ambiental. No obstant això, es coneix molt poc sobre els efectes a llarg termini de l'exposició interna a dosis baixes de partícules alfa. A diferència dels neutrons, rajos X o gamma, les partícules alfa viatgen amb prou feines uns centímetres en l'aire i no poden penetrar la pell. No obstant això, poden causar greus danys cel·lulars si ingerides o inhalades.   

L'objectiu d'aquest estudi va ser estimar el risc de càncer de pulmó en poblacions exposades a baixes dosis de partícules alfa per inhalació. Els autors van realitzar un estudi de cas-control de mortalitat per càncer de pulmó en cohorts belgues, franceses i britàniques de treballadors d'urani i plutoni, pels quals van determinar a nivell individual les dosis d'emissors alfa en els pulmons.  

Els resultats mostren que la majoria dels individus tenien dosis baixes d'urani o plutoni. No obstant això, encara així es va observar un augment dosi-depenent en el risc de morir per càncer de pulmó. “Aquest estudi és el primer a reconstruir dosi a nivell individual per estimar el risc de mortalitat per càncer de pulmó en treballadors nuclears europeus exposats a aquests radionúclids” assenyala Elisabeth Cardis, cap del Programa de Radiació en ISGlobal i coordinadora de l'estudi

Les estimacions de risc per radiació en aquest estudi són similars a les observades en estudis previs amb treballadors exposats a dosis més elevades de plutoni i de miners d'urani exposats a radón. No obstant això, James Grellier, primer autor de l'estudi, assenyala que encara hi ha incerteses (pel que fa a la reconstrucció de dosis individuals i la falta d'informació addicional sobre el tipus, localització o histologia del tumor) i que aquestes troballes no poden considerar-se com a definitius.

.   

Referència

Grellier J, Atkinson W, Bérard P, et al. Risk of lung cancer mortality in nuclear workers from internal exposure to alpha particle-emitting radionuclides. Epidemiology. 2017 May 17.