Recerca, Anàlisi i Desenvolupament Global, Salut materna, infantil i reproductiva

La R+D com a eina per lluitar contra la mortalitat materna

ISGlobal presenta a Madrid l'informe "Més de la meitat del món: la R+D en salut materna com a eina de cooperació al desenvolupament"

21.06.2012

La presentació de l'informe "Més de la meitat del món: la R+D en salut materna com a eina de cooperació al desenvolupament" posa de manifest la necessitat d'incorporar un component de R+D en la cooperació espanyola per millorar les intervencions en salut materna en el terreny.

 "Malgrat l'espectacular augment de l'ajuda oficial al desenvolupament (AOD) en salut durant l'última dècada, els fons destinats a salut reproductiva i materna s'han quedat estancats" apunta Clara Menéndez, directora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva d'ISGlobal. "Entre els factors clau per avançar en la reducció de la mortalitat materna es requereix una major voluntat política, un compromís financer efectiu per implementar les solucions conegudes i una clara agenda investigadora per identificar solucions noves i millorades".

Anna Lucas, autora de l'informe, destaca que "es precisa un enfocament científic per identificar, seguir i avaluar les intervencions més apropiades que haurien d'expandir-se per enfortir els sistemes de salut i, d'aquesta forma, accelerar els avanços. Aquest enfocament hauria de ser un dels eixos sobre els quals pivot la política de cooperació en salut materna i de la dona".

En la cooperació espanyola, la salut i els drets sexuals i reproductius són un àrea d'actuació prioritària però no existeix una estratègia específica en l'àmbit de la salut materna, ni cap mecanisme específic que implementi una política de R+D per al desenvolupament. En un moment en que s'està redactant el nou Pla Director de la Cooperació Espanyola 2013-2016, l'informe d'ISGlobal recomana la incorporació d'un component d'investigació en Salut Materna, Infantil i Reproductiva que generi evidència en salut i acceleri el desenvolupament i la introducció de productes d'investigació que contribueixin a reduir la mortalitat i la morbiditat en dones, nounats i nens als països en desenvolupament.

La presentació d'aquest informe s'emmarca en la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva d'ISGlobal.