Recerca, Anàlisi i Desenvolupament Global, Eliminació de la malària

Erradicar la malària és possible, però cal innovació

L'informe de l'OMS subratlla la necessitat de generar nou coneixement i eines, seguint el full de ruta establert per l'Agenda de Recerca per a l'Eradicació de la Malària (malERA)

27.08.2019
Detall d'una pàgina de l'informe de l'OMS

El 2016, per encàrrec de la direcció general de l'OMS, es va formar el Grup Assessor Estratègic per a l'Eradicació de la Malària (SAGme, per les seves sigles en anglès) per analitzar futurs escenaris de la malaltia, incloent-hi la viabilitat de l'erradicació. L'OMS acaba de publicar el resum executiu de l'informe: “L'eradicació de la malària: beneficis, futurs escenaris i viabilitat”. La principal conclusió és que no hi ha grans obstacles biològics o ambientals que n'impedeixin l'erradicació, però no serà possible assolir-la amb les eines i el nivell d'inversió actuals. De fet, l'informe considera que, amb les eines actuals, hi haurà encara 11 milions de casos de malària a l'Àfrica el 2050.

El 1955, l'OMS es va fixar l'ambiciós objectiu d'erradicar la malària però —per bé que va aconseguir eliminar-la en diversos països— les eines existents van resultar inadequades per a l'erradicació, i els esforços es van centrar en el control de la malaltia. La malària va tornar amb força, afectant les poblacions més vulnerables del planeta: els més joves i els pobres (la gran majoria de les morts es produeixen entre nens i nenes menors de cinc anys i a l'Àfrica subsahariana). Des de l'any 2000, la marcada disminució en el nombre de casos i morts per malària ha obert la porta a considerar, una vegada més, la viabilitat d'erradicar la malaltia.

Mentre que el grup SAGme conclou que ‘encara no es pot donar una data específica per a l'erradicació’, emfatitza que ja existeix una clara agenda per a aconseguir-la. 

Corregir el rumb

En primer lloc, la comunitat internacional necessita corregir el rumb per a aconseguir els objectius globals de reduir un 90% el nombre de casos i morts, tal com estableix l'Estratègia Tècnica Mundial contra la Malària 2016-2030. Per a això, cal concentrar esforços als països amb major càrrega de la malaltia (la resposta “D'alta càrrega a alt impacte”). Ampliar les intervencions actuals entre el 2016 i el 2030 per arribar al 90% de la població dels 29 països amb major càrrega evitaria 2.000 milions de casos addicionals i 4 milions de morts durant aquest període. Per tant, conclou el SAGme, el control de la malària ha d'enfortir-se, independentment de si es decideix erradicar-la.

Recórrer l'últim tram

Per tal de fer l'últim pas —i el més difícil— en el camí cap a l'erradicació, la prioritat és, ara mateix, establir les bases per a un esforç reeixit i disminuir el risc de fracàs.

Innovació: una de les pedres angulars és una agenda de recerca actualitzada per desenvolupar les eines i coneixement transformadors que ajudaran a aconseguir l'erradicació. Aquesta agenda ja existeix. L'Agenda Científica per a l'Eradicació de la Malària (malERA) ha estat el resultat d'un esforç global i col·laboratiu coordinat per l'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA), la seu de la qual està a ISGlobal, centre col·laborador de l'OMS per al control, l'eliminació i l'erradicació de la malària. En total, més de 400 experts de tot el món van participar en malERA i la seva actualització (malERA Refresh) per consensuar les eines, estratègies i tecnologies que permetran aconseguir l'erradicació. “Efectivament, malERA s'ha convertit en un pla mestre per a la comunitat científica”, assenyala Regina Rabinovich, directora de MESA. “Necessitem aprofitar els avenços en genètica, eines moleculars i noves maneres de desenvolupar fàrmacs i maneres d'atacar al mosquit, necessaris per a impulsar l'erradicació”, afegeix la investigadora.