La contaminació de l'aire mata fins i tot per sota dels límits de qualitat de l'aire de la Unió Europea

Estudi publicat a The Lancet

09.12.2013

L'exposició perllongada a petites partícules de sutge o pols que es troben en el fum del trànsit i les emissions industrials pot ser mortal per sota dels límits actuals de qualitat de l'aire de la Unió Europea (UE), segons un nou estudi que examina dues dècades de dades de més de 360.000 habitants de grans ciutats de 13 països europeus.

L'estudi, publicat a la revista The Lancet, estima que per cada augment de 5 micrograms per metre cúbic (5 microg/m3) en l'exposició anual de la contaminació de l'aire de partícules fines (PM2.5), el risc de morir per causes naturals s'incrementa en un 7%.

"Una diferència de 5microg/m3 es pot trobar entre la població que viu a prop d'una carretera urbana amb molt trànsit i una altra que viu en un lloc sense trànsit", explica el Dr. Mark Nieuwenhuijsen, investigador del CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental), centre de recerca de l'aliança ISGlobal, que ha participat en aquest estudi. El Dr. Rob Beelen, de la Universitat d'Utrecht dels Països Baixos i líder de l'estudi, afegeix que "les nostres troballes recolzen les avaluacions de l'impacte en la salut de les partícules fines a Europa que es basaven anteriorment gairebé íntegrament en els estudis d'Amèrica del Nord".

Utilitzant dades de l'Estudi Europeu de Cohorts dels Efectes de la Contaminació (ESCAPE), els investigadors van combinar dades de 22 estudis de cohorts que van incloure 367.251 persones personas de Suecia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Països Baixos, Regne Unit, Alemanya, Suïssa, França, Itàlia, Grècia i Espanya (cohort que inclou 7.464 persones de San Sebastián). Les concentracions de contaminació de l'aire mitjanes anuals d'òxids de nitrogen i de partícules es van vincular als domicilis mitjançant models de regressió de la terra per estimar l'exposició. També es va registrar la densitat del trànsit a les carreteres més properes i de la càrrega total de trànsit a les principals carreteres a 100 metres de distància de les residències.

Partícules fines i efectes sobre la salut

Entre els participants, 29.076 van morir per causes naturals durant la mitjana de 13,9 anys de seguiment. Els resultats van mostrar que l'exposició a llarg termini a les partícules fines amb un diàmetre de menys de 2.5 micròmetres (PM2.5) són la major amenaça per a la salut, fins i tot dins d'intervals de concentració molt per sota dels límits establerts en la legislació europea actual.

L'associació entre l'exposició perllongada a les PM2.5 i la mort prematura va seguir sent significativa fins i tot després d'ajustar els resultats tenint en compte una àmplia gamma de factors de confusió com el tabaquisme, el nivell socioeconòmic, l'activitat física, el nivell d'educació, i l'índex de massa corporal.

Els investigadors també van observar un efecte de PM2.5 segons el gènere ja que van observar un excés de mortalitat en els homes però no en les dones.

Segons el Dr. Beelen, "les nostres troballes suggereixen que els efectes adversos a la salut es produeixen fins i tot en concentracions de PM2.5 molt per sota del valor límit de la UE mitjà anual- la qualitat de l'aire de 25 g/m3. La pauta de la qualitat de l'aire de l'OMS és de 10 g/m3 i els nostres resultats recolzen la idea que mitjançant l'avanç fins aquesta fita es poden aconseguir beneficis per a la salut importants".

Diversos autors implicats en aquest estudi assenyalen que, "tot i les importants millores en la qualitat de l'aire dels darrers 50 anys , les dades de Beelen i l'informe dels seus col·legues centra la seva atenció en els constants efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut. Aquestes dades, juntament amb les troballes d'altres estudis de cohorts grans, suggereixen que calen més intervencions de polítiques de salut pública i ambiental i que aquestes poden reduir la morbiditat i la mortalitat a tot Europa. Per tant, el moviment cap a pautes més estrictes, segons el recomanat per l'OMS , ha de ser una prioritat urgent".