Recerca

El bacteri Haemophilus ducreyi és una causa emergent d'úlceres tropicals

Una revisió sistemàtica proporciona noves dades sobre l'epidemiologia global del bacteri

25.01.2016
Foto: CDC/Dr. W.A. Clark

El bacteri Haemophilus ducreyi era una causa d'úlcera genital, denominada xancroide, que gairebé ha desaparegut en els últims anys. No obstant això, aquest patogen ha emergit com a causa freqüent d'úlceres cutànies cròniques en nens de països en desenvolupament. És el que mostra un estudi sobre l'epidemiologia global d'infeccions per H. ducreyi, liderat per Oriol Mitjà, investigador d'ISGlobal, i Camila González-Beiras, estudiant del Màster en Salut Global d'ISGlobal, i publicat a Emerging Infectious Diseases, una important revista en el camp de malalties infeccioses.

Els nens de països en desenvolupament sovint sofreixen infeccions de la pell a causa de la falta de mesures higièniques. Les conegudes com a malalties oblidades de la pell, (per exemple, el pian, la lepra, l'úlcera de Buruli, la sarna i les filariasis) estan entre les causes més freqüents de malaltia en regions tropicals i estan associades amb alta discapacitat i mortalitat.
Es coneix poc sobre l'epidemiologia actual de les úlceres genitals i cutànies per H. ducreyi, ja que el diagnòstic d'aquest patogen només es pot fer per mitjà de proves moleculars o de cultiu, que només es realitzen en laboratoris especialitzats de països desenvolupats. Amb la finalitat d'aprofundir en l'epidemiologia d'H. ducreyi, els investigadors han elaborat una revisió sistemàtica de dades publicades sobre la proporció d'úlceres genitals i cutànies provocades per aquest bacteri. 

L'estudi, realitzat a partir de 49 publicacions, proporciona dues conclusions importants: la primera és que la proporció d'úlceres genitals degudes a H. ducreyi ha disminuït globalment al llarg de les últimes dècades. Per exemple, a Botswana, Kenya i Sud-àfrica, el percentatge d'úlceres genitals causades per H. ducreyi va disminuir de 25-70% a nivells gairebé indetectables (0-1%), i aquest fenomen global és a causa de l'ús d'una combinació d'antibiòtics recomanada per l'OMS i als canvis en comportaments socials, per exemple l'ús de preservatius. 

La segona conclusió de l'estudi és la confirmació que H. ducreyi és un agent causal molt freqüent d'úlceres cutànies en nens de països tropicals en diferents regions del món. Gairebé la meitat de pacients amb úlceres tropicals a Àfrica occidental i les illes del Pacífic estaven infectats per H. ducreyi

Els autors conclouen que és necessari explorar noves estratègies per controlar aquesta epidèmia. Estudis previs han demostrat el benefici del sabó i l'aigua per reduir les malalties de la pell. "És molt probable que la millora de la higiene, juntament amb un tractament massiu amb antibiòtic semblant al que s'usa per a la malaltia de pian sigui la forma més eficaç de combatre les úlceres per H. ducreyi", conclou el Dr. Mitjà.

Referència

González-Beiras C, Marks M, Chen CY, Roberts S, Mitjà O. Epidemiology of Haemophilus ducreyi Infections. Emerg Infect Dis. 2016 Jan;22(1).

Més informació

Màster en Salut Global ISGlobal-UB

Avaluació d'estratègies per a l'Eradicació de la Malaltia de Pian