Anàlisi i Desenvolupament Global, Planificació urbana, medi ambient i salut

ISGlobal i BCNecologia llancen un “Commitment to Action” de la Clinton Global Initiative per optimitzar el model de les ‘superilles’

Un nou model de planificació urbana busca salvar vides

20.09.2016

Segons el Fons de Població de les Nacions Unides, gairebé el 70% de la població mundial viurà en àrees urbanes el 2050. Les evidències científiques sobre les conseqüències negatives de la vida urbana sobre la salut són cada vegada més grans. Un estudi recent estimava que prop del 20% de les morts produïdes per causes naturals podria evitar-se si les ciutats complissin amb les recomanacions internacionals sobre activitat física, exposició a contaminació atmosfèrica, soroll i calor i accés a espais verds. Aquest és l'objectiu d'un nou “Commitment to Action” (CTA) presentat aquest dimarts en la conferència anual de la Clinton Global Initiative (CGI): optimitzar el model de les ‘superilles’ que s'està portant a la pràctica a Barcelona per maximitzar els beneficis per a la salut i el benestar dels ciutadans. 

Aquest nou ‘compromís d'acció’ està liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona (BCNecologia), que treballaran en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu últim d'aquest CTA és refinar un model que permeti donar lloc a ciutats més saludables i que sigui exportable a altres àrees urbanes del planeta. 

El concepte de ‘superilla’, desenvolupat per BCNecologia proposa innovar la manera en què es dissenyen les ciutats. Representa una oportunitat per repensar la planificació urbana posant a les persones al centre i utilitzant la salut i el benestar com a forces motores del disseny urbà. El model proposa un canvi de prioritat des del transport motoritzat en benefici de la creació d'espais ciutadans, de la millora de les maneres de transport públic i actiu i de la reassignació de l'espai prèviament utilitzat per cotxes per a àrees verdes i ús comunitari. 

“A les ciutats saludables, s'hauria de minimitzar l'ús dels cotxes i de les motos, i s'hauria de promocionar notablement els mitjans alternatius, com el transport públic i el transport actiu”, afirma Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal. “A més, hauria d'haver-hi suficients espais verds i públics”, afegeix.

Al llarg dels tres propers anys, epidemiòlegs ambientals i especialistes en salut pública d’ISGlobal aportaran evidències científiques a partir de les quals ajustar el model de les ‘superilles’ de BCNecologia sota criteris de salut. Així mateix, ISGlobal aportarà el seu enfocament global en qüestions d'equitat en salut i intervencions en salut pública, aspectes d'especial rellevància en aquest cas, ja que s'espera que el model optimitzat resultant es pugui adaptar a països de renda mitjana i baixa, on actualment s'està produint la urbanització més accelerada.

“Per desgràcia, les ciutats modernes no es dissenyen tenint en compte criteris de salut rigorosos. Ara tenim l'obligació i l'oportunitat de revertir aquesta situació i d'aplicar tota l'evidència científica disponible per transformar els espais urbans i per crear ciutats que ens facin físicament i mental més saludables”, afirma el Dr. Antoni Plasència, director generall d'ISGlobal, qui va acudir a l'assemblea de la CGI per presentar el compromís. “La ciutat pot passar de ser un espai perjudicial per a la salut a convertir-se en un lloc que faciliti la seva promoció”, afegeix.

“Fins ara, les persones solament han tingut el dret de desplaçar-se d'un lloc a un altre a través de les voreres. Volem retornar-los el dret a reclamar més propietat de l'espai del carrer i de gaudir d'usos diversos en ell, passant de ser només vianants a ser ciutadans. Això hauria de reportar tota una varietat de beneficis. En el cas de Barcelona, esperem que el nombre de persones exposades a nivells acceptables de contaminació atmosfèrica s'incrementi del 56% al gairebé el 94%. Pel que fa al soroll, la implementació de les superilles farà millorar el nombre de persones exposades a nivells de soroll acceptables, passant del 57,5% actual a un 73,5%, afirma Salvador Rueda, director de BCNecologia. 

Barcelona es troba entre les ciutats europees amb més nivells de contaminació atmosfèrica i soroll, la qual cosa s'estima que causa 3.000 morts prematures a l'àrea metropolitana. 

El CTA liderat per ISGlobal i BCNecologia està directament relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 i amb la Nova Agenda Urbana. Ofereix una aproximació innovadora, que uneix a planificadors urbans i de transport, professionals de la salut pública i responsables polítics per produir un canvi transformador en la manera en què es dissenyen i viuen les ciutats. 

Més informació

Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut