Recerca

ISGlobal s'adhereix a el manifest de la UE per a la recerca en COVID-19

El document estableix un compromís per maximitzar els resultats de la recerca relacionada amb el SARS-CoV-2

14.10.2020

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha subscrit el manifest per a la recerca en COVID-19 promogut per la Unió Europea. Es tracta d'un text dirigit a totes aquelles institucions que reben finançament europeu i encaminat a maximitzar l'accessibilitat dels resultats de recerca relacionada amb el coronavirus SARS-CoV-2.

El text conté tres principis bàsics:

  1. Fer que els resultats generats, tangibles o intangibles, siguin públics i accessibles sense demora, per exemple, a la plataforma de resultats d’Horizon, en una plataforma d'intercanvi de propietat intel·lectual existent o mitjançant un grup de patents existent;
  2. Fer que els articles científics i les dades de recerca estiguin disponibles en accés obert sense demora i seguint els principis FAIR a través de servidors de preimpressió o repositoris públics, amb els drets adequats perquè altres es basin en les publicacions i en les dades i puguin tenir accés a les eines necessàries per a la seva validació. Específicament per a les dades de recerca de COVID-19, posar-les a disposició a través de la Plataforma de dades europea COVID-19;
  3. Sempre que sigui possible, concedir llicències de propietat intel·lectual per temps limitat, no exclusives i lliures de regalies. Aquestes llicències no exclusives lliures de regalies s'atorgaran a canvi del compromís dels llicenciataris de distribuir ràpidament i àmplia els productes i serveis resultants en condicions justes i raonables per prevenir, diagnosticar, tractar i contenir la COVID-19.

Més informació

Manifest íntegre (versió web) [en anglès]

Manifest íntegre (versió pdf) [en anglès]