Recerca

ISGlobal rep el segell HR Excellence in Research

La Comissió Europea reconeix l'esforç per millorar els drets dels investigadors

16.07.2015

ISGlobal i el seu centre aliat, CREAL, han obtingut l'acreditació d'excel·lència i el segell oficial europeu en recursos humans "HR Excellence in Research". Aquest reconeixement, atorgat per la Comissió Europea en el marc de l'estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R), reconeix l'esforç per crear un entorn de treball estimulant i favorable, i reflecteix el compromís amb la millora contínua de les polítiques de recursos humans.

Al 2013, i per tal d'alinear les polítiques corporatives amb els estàndards internacionals, ISGlobal va adoptar la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors de la Comissió Europea. Després d'aquest primer pas, a finals de 2014, es va organitzar un grup de treball que es va encarregar d'elaborar una primera anàlisi interna de la institució i dissenyar una enquesta per identificar els procediments i pràctiques a millorar.

Aquest grup de treball va ser l'encarregat de realitzar el Pla d'Acció de Recursos Humans 2015-2018, que inclou 25 propostes de millora per aplicar en el transcurs d'aquests tres anys. Totes les accions incloses en el Pla reforcen els objectius generals de l'estratègia de recursos humans corporativa que consisteix a proveir un ambient d'alta qualitat per al nostre personal.

"Aquest reconeixement és un pas important per oferir als nostres investigadors un enton transparent i favorable, i d'aquesta manera millorar l'atractiu del nostre centre per a l'investigador d'excel·lència", reconeix Gonzalo Vicente, gerent d'ISGlobal."Passem a ser un dels onze centres CERCA de la Generalitat de Catalunya amb aquest distintiu, que a tot Espanya només tenen 25 institucions".

Com a part del procés d'implementació del HRS4R, i d'acord amb els principis de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, ISGlobal es compromet a garantir una autoavaluació cada dos anys, així com una avaluació externa cada quatre anys, en col·laboració amb la Comissió Europea.

Més informació:

Pla d'Acció de Recursos Humans d'ISGlobal 2015-2018

Llistat d'entitats espanyoles que tenen implementat el logo "HR Excellence in Research"