Publicador de continguts

I4C (International Childhood Cancer Cohort Consortium)

Durada
2005-
Coordinador
WESTAT (with Harvard Medical School, University of Pennsylvania, and Daston Communications)
Finançadors
NICHD/NIH/HHS
NIEHS/NIH/HHS
CDC/HHS
EPA
A nivell mundial, s'han posat en marxa un gran nombre d'estudis prospectius de nadons / nens per examinar els determinants ambientals i genètics de les malalties comunes d'aquests, com són l'asma, el retard en el desenvolupament i les anomalies de comportament, així com les conseqüències de l'exposició primerenca per a les malalties d'adults. Encara que alguns d'aquests estudis són relativament grans -més de 100.000 subjectes- i són prou potents per examinar els principals resultats d'interès, cap dels estudis individuals són de mida suficient per examinar la relació entre les exposicions que es mesuren i les malalties rares, com ara el càncer infantil. Fins ara, els escassos factors de risc establerts per a casos de càncer infantil han estat àmpliament identificats en els estudis de casos i controls. No obstant això, tot i moltes investigacions, l'avaluació de factors de risc per tumors pediàtrics durant les últimes cinc dècades, poques causes s'han detectat (Brown et al, IJE 2007, cliqueu aquí per a accedir a la publicació).

El I4C va sorgir el 2005 i reuneix a grans cohorts de diversos països. El CREAL participa en el comitè directiu (M. Kogevinas) i INMA i ARSE també contribueix amb dades de cohorts. El CREAL participa activament en el desenvolupament dels protocols d'una de les dues àrees principals, en particular, les exposicions ambientals. Després de l'última reunió (IARC, novembre de 2009 cliqui aquí per llegir les actes de la reunió) es van establir grups de treball ambiental i genòmic. El grup ambiental desenvoluparà protocols sobre les exposicions específiques, entre elles, els productes químics, radiacions i altres.

Per a més informació: http://www.nationalchildrensstudy.gov/research/internationalinvolvement/Pages/childhoodcancercohortconsortium.aspx

Our Team

Investigador principal (IP)

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null