Recerca

Troben metalls perjudicials per a la salut en comunitats indígenes del Perú exposades a vessaments de petroli

Un estudi avalua els nivells corporals de mercuri, cadmi, plom i arsènic en poblacions properes a l'oleoducte nord-peruà

09.02.2018
Foto: Riu de Cuninico (Loreto, Perú) un any després del vessament de petroli de l'oleoducte nord-peruà. Desembre, 2015. Autora: Cristina O'Callaghan Gordo

Dues comunitats indígenes de l'Amazònia peruana que viuen properes a l'oleoducte més gran del país tenen nivells corporals de mercuri, cadmi i plom que poden ser perjudicials per a la salut. Així ho conclou una anàlisi duta a terme per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Centre Nacional de Salut Ocupacional i Protecció del Medi Ambient per a la Salut del Perú (CENSOPAS), a partir de dades recollides per l'Institut Nacional de Salut del Perú.

El treball, publicat a la revista Environmental Health, es va proposar avaluar els nivells corporals de quatre metalls (mercuri, cadmi, plom, arsènic) a les poblacions de San Pedro i Cuninico (Loreto, Perú), comunitats indígenes d'ètnia Kukama, que es van veure afectades per dos vessaments importants de petroli el 2014 procedents de l'oleoducte nord-peruà.

"Tot i que hi ha moltes persones potencialment exposades a la contaminació causada per l'extracció de petroli, pràcticament no hi ha estudis que avaluïn els efectes en la salut de les poblacions que viuen a prop de les zones d'extracció i que es veuen afectades amb freqüència per vessaments de petroli", explica Cristina O'Callaghan Gordo, primera autora de la publicació i investigadora d'ISGlobal.

Les dades en què es basa l'anàlisi van ser recollides per l'Institut Nacional de Salut del Perú entre 13 i 16 mesos després dels vessaments, en un grup de 130 persones. Els resultats van mostrar que el 50% de la població estudiada tenia nivells de mercuri a l'orina superiors als recomanats pel Ministeri de Salut del país. En el cas dels nens i nenes menors de 10 anys, aquest percentatge augmentava fins el 64%.

Per O'Callaghan Gordo, aquests resultats "són preocupants ja que l'exposició al mercuri s'associa amb problemes neurològics, psicològics, renals, respiratoris i cardiovasculars". El petroli cru pot contenir mercuri i altres metalls, i s'han reportat nivells elevats en el medi ambient i organismes aquàtics al voltant dels llocs d'extracció de petroli i en àrees afectades per vessaments.

D'altra banda, el 17% de la població estudiada també va presentar nivells de cadmi a l'orina superiors als recomanats. L'exposició al cadmi augmenta el risc de dany renal, inclosa la insuficiència renal crònica, i pot causar càncer de pulmó, pròstata i ronyó.

En referència al plom, encara que cap valor en sang es considera segur, el 19% dels nens i nenes menors de 10 anys tenien concentracions en sang amb un risc alt per a la salut, segons els barems dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, Estats Units). L'exposició al plom es relaciona amb riscos neurològics i alteració del comportament, inclosa la capacitat intel·lectual reduïda.

Cap participant va superar els nivells d'arsènic que es consideren perjudicials per a la salut.

"Els vessaments de petroli poden ser una font d'exposició a aquests metalls, encara que no podem excloure l'existència d'altres fonts d'exposició, especialment per al mercuri que s'associa també a altres activitats freqüents a l'Amazònia peruana, com la desforestació o la mineria d'or", afegeix la investigadora d'ISGlobal.

Manolis Kogevinas, cap del programa de Càncer d'ISGlobal i que també ha participat a la publicació, recomana que les properes recerques se centrin en "avaluar les fonts específiques d'exposició" i que, en cas d'un vessament, el seguiment "s'iniciï en com més aviat millor per recopilar dades que reflecteixin millor l'exposició als contaminants relacionats amb el petroli".

Referència

Cristina O’Callaghan-Gordo, Juan A. Flores, Pilar Lizárraga, Tami Okamoto, Diana M. Papoulias, Federica Barclay, Martí Orta-Martínez, Manolis Kogevinas, John Astete. Oil extraction in the Amazon basin and exposure to metals in indigenous populations. Environmental Research, February 2018. doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.013