Recerca

Fumar durant l'embaràs pot afectar el creixement fetal per canvis en l'expressió de gens a la placenta

Un nou estudi demostra associació entre tabaquisme matern, metilació de l'ADN de la placenta i un pitjor desenllaç del part

09.09.2021
Foto: Lilartsy / Unsplash

Fumar durant l'embaràs s'associa amb canvis en els patrons de metilació de l'ADN de la placenta, i molts d'aquests canvis estan al seu torn associats amb un pitjor desenllaç del part, segons mostra un estudi coliderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb la Universitat d’Emory (Atlanta, Estados Unidos). Les troballes, publicades a la revista Nature Communications, també indiquen que aquests canvis en metilació de l'ADN poden afectar l'expressió de gens implicats en respostes a factors ambientals, creixement i inflamació, la qual cosa explicaria l'impacte sobre el creixement fetal.

A Europa, al voltant d'una de cada 10 dones fuma durant l'embaràs. Els efectes nocius sobre la salut del fetus són, per tant, un problema considerable de salut pública. No obstant això, els mecanismes que hi ha darrere la toxicitat del fum de tabac encara no estan del tot clars. Les exposicions ambientals poden induir canvis epigenètics, és a dir, modificacions químiques en el genoma que alhora afecten l'expressió de gens. Una d'aquestes modificacions és la metilació de l'ADN, que ocorre principalment en llocs on hi ha una citosina seguida d'una guanina (llocs CpG).

En aquest estudi, Mariona Bustamante, investigadora d’ISGlobal, i els seus col·legues es van proposar caracteritzar l'impacte del tabaquisme matern en l’epigenoma de placenta mitjançant una metaanàlisi de set estudis de cohort independents del consorci PASTURA, que inclouen un total de 1.700 mares d’Austràlia, FrançaEspanya, el Canadà i els Estats Units. La metaanàlisi va identificar 433 llocs CpG associats amb tabaquisme durant l'embaràs, dels quals gairebé la meitat estaven associats a part prematur o menor pes o alçada en néixer. A continuació, l'equip investigador va explorar les conseqüències funcionals d'aquestes associacions i va trobar que alguns d'aquests CpG estan en o prop de gens que responen a factors ambientals, regulen l'activitat inflamatòria, assenyalen a través de factors de creixement, o estan implicats en la salut cardiometabòlica. Finalment, la comparació entre aquests resultats i els d'una metaanàlisi prèvia usant sang de cordó umbilical, suggereix que, en termes de metilació de l'ADN, la placenta respon al fum de tabac de manera única i específica.

“Els llocs CpG, els gens i les vies metabòliques identificades en aquest estudi poden ajudar-nos a esclarir els mecanismes pels quals el tabaquisme matern afecta el funcionament de la placenta i el creixement fetal,” conclou Bustamante, coautora sènior de l'estudi.

Referència

Everson T, Vives-Usano M, Seyve E, et al. Placental DNA methylation signatures of maternal smoking during pregnancy and potential impacts on fetal growth. Nature Comms. 2021. 12:5095. https://doi.org/10.1038/s41467-021-24558-y