Anàlisi i Desenvolupament Global, Salut materna, infantil i reproductiva

Enfortiment dels programes de lluita contra la malària en l'embaràs

ISGlobal participa en la XVI reunió anual del Grup de Treball de Malària en l'embaràs de l'Aliança Roll Back Malària

4/08/2014
El Grup de Treball de Malària en l'Embaràs, del que ISGlobal forma part des de l'any 2012, es va reunir el passat 15-17 de juliol a Accra (Ghana). L'objectiu d'aquesta trobada era oferir assessorament estratègic a l'Aliança Roll Back Malaria per millorar i ampliar les intervencions de prevenció de la malària en l'embaràs amb la finalitat d'aconseguir les metes establertes tant per l'Aliança com per la comunitat internacional en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Durant la reunió anual es va examinar el progrés dels països en l'adopció i implementació de la política de tractament preventiu intermitent durant l'embaràs, es va revisar l'evidència científica disponible i es va abordar la qüestió de com millorar l'administració del tractament antimalàric en l'embaràs. En l'apartat d'evidències tècniques, Clara Menéndez, directora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva d'ISGlobal va realitzar una presentació sobre "Fàrmacs alternatius per al tractament preventiu intermitent durant l'embaràs: resultats de l'assaig multicèntric del projecte MIPPAD". Posteriorment, Azucena Bardají, investigadora d'ISGlobal especialitzada en malària en l'embaràs, va presentar la sessió "Revisió de la malària en l'embaràs a la regió llatinoamericana".
El projecte MiPPAD, coordinat per Clara Menéndez i desenvolupat entre els anys 2008 i 2013, tenia com a objectiu comparar la seguretat i l'eficàcia del fàrmac recomanat actualment per al tractament preventiu intermitent durant l'embaràs, la sulfadoxina-pirimetamina, amb un altre fàrmac, la mefloquina, per contribuir així al desenvolupament de noves alternatives de tractament per a la prevenció de la malària en l'embaràs.