Publicador de continguts

Recerca

L'exposició al fum del tabac en les primeres etapes de la vida s'associa amb una acceleració de l'envelliment biològic

Un nou estudi analitza l'associació de més de 100 exposicions ambientals amb el ‘rellotge epigenètic’ de més de 1.000 nens i nenes en sis països europeus

26.08.2021
Un nadó respira el fum del tabac
Foto: Carlo Navarro / Pascal Meier / Unsplash

L'exposició al fum del tabac durant l'embaràs i en la primera infància s'associa amb una acceleració de l'envelliment biològic, segons una anàlisi liderada per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”. Passa el mateix amb l'exposició al sutge o carboni negre a dins del domicili. Aquest és el primer estudi que avalua, en població infantil, l’associació d’un gran nombre d'exposicions ambientals en la infància primerenca amb l'edat epigenètica.

L'exposició a factors ambientals durant l'embaràs i en els primers anys de vida pot alterar de manera significativa —i a vegades irreversible— el nostre metabolisme i fisiologia, i determinar el nostre estat de salut en la vida adulta. També pot accelerar el procés d'envelliment biològic, la qual cosa s'ha associat a un risc més elevat de desenvolupar malalties metabòliques, cardiovasculars o neurodegeneratives. A nivell cel·lular, l'envelliment és un procés continu que comença en els primers anys de vida, i es pot mesurar gràcies a rellotges epigenètics, que es basen en els nivells de metilació de l'ADN en unes certes regions del nostre genoma per inferir l'edat biològica d'una persona.

El rellotge epigenètic ens permet avaluar si l'edat biològica d'un individu és superior o inferior a l’edat cronològica”, explica Mariona Bustamante, investigadora d’ISGlobal i última autora del estudio. Alguns estudis han evidenciat una associació entre una acceleració de l'envelliment epigenètic i certes exposicions ambientals, però la majoria es van fer en adults i se centren en un sol tipus d'exposició. En aquest estudi, l'equip liderat per Bustamante va investigar per primera vegada l'associació entre l’exposoma en edat primerenca (83 exposicions ambientals en el període prenatal i 103 en els primers anys de vida) i l'edat epigenètica de 1.173 nenes i nens entre 6 i 11 anys. Aquesta població estudiada forma part del projecte HELIX, que coordina Martine Vrijheid, investigadora d’ISGlobal, i comprèn sis cohorts de naixement en sis països europeus, incloent Espanya.

Després de seleccionar el rellotge epigenètic més adaptat per a l'estudi i ajustar-lo per a múltiples variables, l'equip investigador va observar que l'exposició al fum del tabac provinent de la mare durant l'embaràs s’associa amb una acceleració de l'envelliment epigenètic. Pel que fa a l’exposoma postnatal, l'anàlisi va evidenciar l’associació amb dues exposicions: el fum del tabac provinent de pares fumadors i nivells de sutge en el domicili, un contaminant de l'aire que resulta de la combustió incompleta de carburants (i que es mesura indirectament per l'absorbància de partícules en suspensió, o PMabs).

Curiosament, dues variables més es van associar amb una reducció de l'envelliment biològic: el pesticida orgànic DMDTP i un contaminant orgànic persistent (bifenil- policlorat-138). “Cal investigar més a fons per a entendre aquests resultats, però el primer podria explicar-se per un consum de fruites i verdures més elevat, mentre que el segon podria explicar-se per la seva correlació amb l'índex de massa corporal”, comenta Paula de Prado-Bert, primera autora de l'estudi.

“L'associació entre edat epigenètica i l’exposició al fum del tabac durant l'embaràs i en els primers anys de vida concorda amb resultats previs obtinguts en la població adulta”, assenyala Bustamante. Les modificacions epigenètiques podrien afectar les vies implicades en la inflamació, l'eliminació de toxines i el cicle cel·lular, amb un impacte posterior en la salut.

Certament, aquestes associacions no demostren una causalitat, però tant aquest com futurs estudis de l’exposoma en els primers anys de vida permetran establir polítiques de salut orientades a reduir determinades exposicions ambientals i a promoure un “envelliment saludable” des de les primeres etapes de la vida.

Referència

de Prado-Bert P, Ruiz-Arenas C, Vives-Usano M et al. The early-life exposome and epigenetic age acceleration in children. Environment International. June 2021. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106683