Publicador de continguts

Estudio epidemiológico sobre el trabajo nocturno, disrupción del ritmo circadiano, susceptibilidad genética y riesgo de cáncer de mama y próstata

Durada
2012-2014
Coordinador
Manolis Kogevinas
Finançadors
Fondo de investigación Sanitaria, ISCII
Objectius: El 2007 la IARC / OMS va classificar el treball per torns que involucra disrupció circadiària, com a probable carcinogen humà. Aquesta avaluació es va basar principalment en estudis en animals. L'objectiu principal del projecte és

estudiar si exposicions laborals, nutrició i altres relacionades amb la disrupció del ritme circadiari estan associades amb el  risc de càncer de mama i de pròstata, tenint en compte la susceptibilitat genètica.

Metodologia: El projecte forma part de l'estudi epidemiològic multicèntric poblacional MCC-Spain (www.mccspain.org). L'estudi MCC inclou aproximadament 1500 casos de càncer de mama, 1000 de pròstata i 2500 controls. Els

participants han completat una entrevista informatitzada sobre factors sociodemogràfics, ocupació incloent torn de  nit, exposicions ambientals, dieta, medicació, estil de vida, alcohol, malalties prèvies, activitat física, patrons de son. S'han recollit mostres de sang en més del 95% dels subjectes. Es farà una anàlisi detallada del treball rotatiu i de torn de nit. Els casos en 14 hospitals i els seus controls (> 80% de l'estudi) seran re-entrevistats per telèfon amb el tal d'avaluar la distribució al llarg de les 24 hores del dia de determinades exposicions, un tipus d'informació que no ha estat recollida fins ara. Es genotiparan gens de diferents processos biològics relacionats amb la regulació del ritme circadiari i la producció de melatonina. S'analitzaran les dades mitjançant mètodes estadístics clàssics. Aquest serà el primer estudi epidemiològic a avaluar la rellevància de la disrupció del cicle circadià en un context ampli sobre el risc de patir càncer en humans.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families