Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

Estudien l'efecte de la malària i l'embaràs en la resposta immunològica

Estudi publicat a Journal of Immunology, coordinat per ISGlobal, en col·laboració amb investigadors de Papua Nova Guinea i Austràlia

22.09.2014

L'embaràs provoca canvis immunològics destinats a tolerar el fetus, però es coneix molt poc el seu impacte en un dels principals tipus de cèl·lules implicades en la resposta immune, els limfòcits B. Aquest estudi, coordinat per investigadors de CRESIB, centre d'investigació ISGlobal, i publicat a Journal of Immunology, ha pretès estudiar els efectes individuals i relacionats amb l'embaràs i de l'exposició als paràsits de la malària (Plasmodium vivax i Plasmodium falciparum) en la distribució i característiques dels limfòcits B.

"La nostra principal conclusió és que a nivell de la població de limfòcits B, les dones exposades a malària durant l'embaràs té la mateixa resposta que les exposades sense estar embarassades, ja que observem els mateixos canvis", va explicar la Dra. Pilar Requena, primera signant de l'estudi.

A l'estudi, en què també han participat investigadors de l'Institut d'Investigació Mèdica de Papua Nova Guinea i de la Universitat de Melbourne (Austràlia), es van comparar els limfòcits B de quatre grups d'estudi: dones embarassades i no embarassades d'Espanya que mai havien viatjat a un país amb transmissió de malària, i dones embarassades i no embarassades de Papua Nova Guinea, on hi ha la malària. Es van observar canvis en limfòcits B associats a l'exposició a malària en dones adultes no embarassades. Aquests canvis, que inclouen una expansió dels limfòcits B de memòria atípics i una disminució dels limfòcits B amb el fenotip similar als de la zona marginal de la melsa, també tenen lloc durant l'embaràs, un període de marcats canvis immunològics.

L'embaràs per si mateix, independentment de l'exposició a malària, comporta una expansió dels limfòcits B de memòria en sang perifèrica i una disminució de limfòcits B "naive" (també anomenats verges), si bé aquests canvis no són tan patents a Papua nova Guinea, un país amb transmissió de malària. Aquestes modificacions en la distribució de certs subtipus de limfòcits B podrien ser importants en les respostes a vacunes i infeccions que, com la malària, tenen major prevalença o pitjors símptomes durant l'embaràs. A més, la concentració d'una citocina (quimiocina eotaxina), disminuïda durant l'embaràs i en dones exposades a malària, té una bona correlació amb els limfòcits B de memòria atípics. Aquests expressen en la seva superfície el marcador per aquesta quimiocina denominat CCR3, de manera que aquesta podria tenir un paper molt important en els canvis en limfòcits B que s'observen durant l'embaràs i després de patir malària.

Aquestes troballes són importants "perquè podem entendre la immunitat a les infeccions com la malària que donen lloc a resultats negatius tant per a la mare com per al nadó i pot tenir importants implicacions en el desenvolupament de vacunes", conclou la Dra. Carlota Dobaño, investigadora d'ISGlobal i última signant de l'estudi.

Aquest treball s'emmarca en l'estudi Pregvax, un estudi multicèntric que ha reclutat una cohort de 10.000 dones de cinc països i el seu principal objectiu és descriure les característiques clíniques i epidemiològiques per P. vivax en l'embaràs. Pregvax, que està coordinat per la Dra. Clara Menéndez, directora de la iniciativa de Salut Matern Infantil d'ISGlobal, ha reunit en aquest treball a 9 centres de recerca. El projecte, que forma part del Consorci de Malària en l'Embaràs (MiPC), compta amb finançament del 7è Programa Marc de la Unió Europea (FP7), de la Fundació Bill i Melinda Gates a través de MiPC i del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN).

Referència: Pilar Requena et al. Pregnancy and Malaria Exposure Are Associated with Changes in the B Cell Pool and in Plasma Eotaxin Levels. J Immunol. Published online 18 August 2014