Publicador de continguts

EPIASLI

Durada
2007-2010
Coordinador
Jan-Paul Zock
Finançadors
FIS/ISCII
EPIASLI 2-Estudi Epidemiològic del Risc d'Asma en Treballadors de Neteja

Antecedents i objectius:

Hi ha una evidència creixent que els treballadors de neteja corren el risc d'asma ocupacional, però els factors específics de risc i els mecanismes d'efecte predominant són en gran part desconeguts. En un estudi anterior basat en la comunitat de l'àrea de Barcelona es va observar un major risc d'asma en les dones empleades de la llar, però el risc entre els treballadors de neteja no domèstics va ser heterogènia. L'objectiu principal va ser realitzar un estudi epidemiològic entre els treballadors de neteja emprats en la neteja de les empreses de serveis a la província de Barcelona i per avaluar tant factors de risc i característiques clíniques, funcionals i inflamatoris de l'asma en aquesta ma d'obra.

Mètodes:

S'aplica un marc de mostreig en dues etapes per a determinar els participants elegibles de l'estudi. La primera etapa comprèn una enquesta entre els treballadors de neteja i d'administració d'algunes companyies. Amb aquesta informació se'n van anar avaluats els índexs d'asma i símptomes relacionats amb l'asma en relació amb tasques específiques de neteja i productes. La segona etapa va ser un estudi amb casos i controls entre ells 43 treballadors amb símptomes considerables d'asma (amb i sense evidència que l'asma estigués relacionat amb el treball) i 54 treballadors, sense problemes respiratoris. Catorze treballadors de la neteja amb diagnòstic d'asma ocupacional en una clínica respiratòria ocupacional també van ser inclosos. Els mètodes van incloure la funció pulmonar espiromètrica i les proves de resposta bronquial, sensibilització lèrgica, fraccionada no exhalat, marcadors d'estrès oxidatiu i la inflamació en aire espirat condensat i proteïnes pulmonar indicativa de la permeabilitat pulmonar i dany pulmonar en el sèrum sanguini. Un estudi de panell en els casos va consistir en diaris de símptomes respiratoris i el flux expiratori màxim i el FEV1, inclòs el registre diari de neteja exposicions.

Principals conclusions:Productes de neteja actuals tenen un major risc de símptomes d'asma, en particular els que treballen en centres de salut.

L'exposició als irritants és comú i l'ús de múltiples productes irritants s'associa amb símptomes d'asma.

Inhalacions agudes relacionades amb la barreja de productes de neteja estan associats amb un major risc de símptomes d'asma.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

  • Josep M. Antó Boqué
    Josep M. Antó Boqué
  • Lourdes Arjona
    Lourdes Arjona Lab Manager and Research Technician
  • ID#dvizcaya#
    ID#dvizcaya#

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null