Recerca

En Salmonella Typhimurium, l'adquisició de resistència a antibiòtics està associada a mutacions en un gen regulador

Les mutacions augmenten l'expressió de bombes d’eflux actiu que expulsen el fàrmac del bacteri

16.02.2016
Foto: Volker Brinkmann, Max Planck Institute for Infection Biology

 En Salmonella Typhimurium, les mutacions en la regió reguladora ramRA estan associades a una major resistència a antimicrobians, segons un estudi realitzat per investigadors d'ISGlobal i publicat al Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

El bacteri Salmonella enterica serotip Typhimurium és un patogen universal que causa gastroenteritis en humans. Es tracta amb fluoroquinolones i cefalosporines però en certes àrees com la Xina, s'han detectat soques resistents a aquests compostos. Els mecanismes de resistència a les quinolones en Salmonella consisteixen sobretot en bombes d’eflux actiu que expulsen el fàrmac del bacteri. Els nivells d'expressió d'aquestes bombes depenen de diversos gens i de les seves regions reguladores (entre elles ramRA), tot i que hi ha poca informació sobre l'associació entre mutacions en els mateixos i la susceptibilitat a antimicrobians.

L'objectiu d'aquest estudi va ser determinar els mecanismes de resistència a diferents agents antimicrobians en una col·lecció de mutants de Salmonella Typhimurium generats al laboratori. Per primera vegada, els investigadors van analitzar les mutacions en el gen ramA i altres gens associats, i l'impacte de les mateixes sobre l'expressió de bombes d’eflux actiu i la susceptibilitat a diferents antibiòtics.

Van trobar que, en la Salmonella, la pèrdua de susceptibilitat a antibiòtics està predominantment associada a mutacions en la regió reguladora ramRA. Tot i que el tipus de mutacions és variable, totes elles condueixen a la sobreexpressió de RamA i l'augment en l'expressió de dues bombes d’eflux actiu (una coneguda, anomenada AcrAB, i una altra prèviament desconeguda).

Les mutacions en el promotor del gen ramA tenen més efecte i semblen contribuir en gran mesura a la pèrdua de susceptibilitat a múltiples antibiòtics en la Salmonella. Els autors assenyalen que aquests resultats ara han de ser validats amb altres soques que no s'hagin generat en el laboratori.

Referència

Fàbrega A, Ballesté-Delpierre C, Vila J. Differential impact of ramRA mutations on both ramA transcription and decreased antimicrobial susceptibility in Salmonella Typhimurium J.  Antimicrob Chemother. 2015 Dec 17.