Publicador de continguts

Recerca

El sobrepès i l'obesitat infantil disminueixen lleugerament, però augmenten entre les famílies desfavorides

Un estudi amb més d'un milió de nens i nenes de Catalunya analitza la tendència temporal i els factors sociodemogràfics lligats a aquest problema de salut

20.03.2020
Foto: Kevin Gent/Unsplash

Malgrat una lleugera reducció de la prevalença de sobrepès i obesitat en nens i nenes i adolescents a la darrera dècada, els nivells sí que s'han incrementat a les àrees més desfavorides. Així ho conclou un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per ”la Caixa”, i l'Institut IDIAPJGol, que s'ha realitzat amb dades de més d'un milió de nens i nenes de Catalunya.

Els nivells de sobrepès i obesitat infantil s'han estancat a molts països de renda mitjana-alta durant l'última dècada, però la prevalença segueix sent elevada. A Espanya, al voltant del 41% dels nens i nenes d'entre 6 i 9 anys tenien sobrepès i/o obesitat el 2015, una prevalença similar a la que es dona a Catalunya i que se situa com la segona més alta d'Europa.

Aquest estudi, publicat a la revista Jama Network Open, va partir de les dades d'1,1 milions de nens i nenes i adolescents d' entre 2 i 17 anys de Catalunya, amb al menys una mesura registrada d'alçada i pes, des de 2006 a 2016, en el Sistema d'Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP). Els nens i nenes es van dividir en tres grups en funció de l'edat: de 2 a 5 anys, de 6 a 11 anys, i de 12 a 17 anys. Es van calcular les prevalences i tendències temporals de sobrepès i obesitat estratificades per característiques sociodemogràfiques: edat, sexe, residència urbana o rural, nacionalitat i índex de privació MEDEA, que mesura el nivell socioeconòmic de l'àrea censal on viuen les famílies.

En general, els resultats van mostrar que la prevalença de sobrepès i obesitat es va reduir lleugerament a tots els sexes i franges d'edat . En els deu anys d'estudi, els nivells de sobrepès i obesitat entre les nenes de 6 a 11 anys van disminuir del 40% al 38%, mentre que en el cas dels nens la reducció va ser del 42% al 40%. Tot i això, les prevalences sí van augmentar a les àrees urbanes més desfavorides i en nens i nenes de nacionalitats no espanyoles .

A les zones de menor nivell socioeconòmic, els nivells de sobrepès i/o obesitat van augmentar lleument, mentre que a les àrees més riques hi va haver una reducció important, augmentant així la bretxa de desigualtat. Per exemple, entre els anys 2006 i 2016, la prevalença d'obesitat es va reduir en un 15,8% en les nenes de 6-11 anys que vivien a zones amb més nivell socioeconòmic però, en canvi, va augmentar en un 7,3% a les zones més desfavorides.

Jeroen de Bont, primer autor de l'estudi i investigador d’ISGlobal i d’IDIAPJGol, destaca que "les dades són extrapolables a tot Espanya i podrien mostrar l'impacte de la crisi econòmica de l'any 2008, que va incrementar les desigualtats dins de les zones urbanes i el volum de famílies vulnerables, que podrien tendir a hàbits nutricionals menys saludables".

Els nens i nenes provinents de l’Amèrica de Nord, Central i Sud ­–la gran majoria d'Amèrica Llatina– van presentar la prevalença més alta de sobrepès i/obesitat. En concret, un 56% dels nens i un 50% de les nenes d'entre 6 i 11 anys d'aquestes nacionalitats tenien sobrepès i/o obesitat. Per la seva banda, els nens i nenes amb nacionalitats africana i asiàtica són els que van augmentar més el seu sobrepès o obesitat durant els anys estudiats.

"Els nens i nenes de nacionalitats no espanyoles, a excepció d'Amèrica Llatina, tenien menys sobrepès i/o obesitat a l'inici de l'estudi, però al llarg dels anys la prevalença va anar augmentant fins arribar a nivells de sobrepès i/o obesitat dels nens i nenes amb nacionalitat espanyola, especialment en el cas de les i els nens africans i asiàtics", comenta de Bont. Això es podria explicar "per la seva incorporació progressiva a l'estil de vida i hàbits d'alimentació occidentals", afegeix.

Talita Duarte-Salles, cocoordinadora de l'estudi i investigadora d’IDIAPJGol, destaca que "aquestes prevalences són alarmants, ja que l'obesitat a la infància i adolescència s'associa amb conseqüències per a la salut en la vida posterior , com malalties cardiovasculars, musculoesquelètiques i endocrines".

L'estudi també va identificar que els nens i nenes entre 6 i 7 anys són els més vulnerables a desenvolupar sobrepès i/o obesitat. "Això indica la importància dels programes de promoció de salut pública en edats primerenques on els professionals d'atenció primària poden tenir un paper clau en la identificació de l'excés de pes infantil durant les visites de rutina", explica la investigadora.

"Es necessiten amb urgència iniciatives de salut específiques, centrades en els grups més vulnerables, per abordar l'alta prevalença de sobrepès i obesitat infantil a Espanya i arreu del món", conclou Martine Vrijheid, investigadora d'ISGlobal i cocoordinadora de l'estudi.

Referència

Jeroen de Bont, Yesika Díaz, Maribel Casas, Maria García-Gil, Martine Vrijheid*, Talita Duarte-Salles* (*equal contribution). Time trends and socio-demographic factors associated with overweight and obesity in children and adolescents in Spain. Jama Network Open. March 2020. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.1171.