Recerca, Formació, Anàlisi i Desenvolupament Global, Eliminació de la malària

El “Fòrum de Líders- Repensar la Malària” identifica assoliments, reptes i oportunitats en el control i eradicació de la malaltia

L'esdeveniment ha estat organitzat per la Universitat d'Harvard, amb la col·laboració del Swiss TPH i ISGlobal

14.02.2017
Foto: Artwork by Luke Jerram

El “Fòrum de Líders – Repensar la malària” (Rethinking Malària Leadership Forum), organitzat per l'Escola de Salut Pública T.H. Chan School de l'Universitat d'Harvard amb la col·laboració de l'Institut Suís de Salut Pública i Tropical (Swiss TPH), i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), va tenir lloc a la Universitat d'Harvard els dies 7 i 8 de febrer.  L'esdeveniment va emfatitzar l'aspecte multidimensional i global de la lluita contra la malaltia.

Al llarg de cinc sessions principals, representants de diferents sectors –el director del Programa Global de Malària de l'OMS, ex-ministres de salut, responsables dels programes nacionals de malària, investigadors, finançadors, ONGs, el sector privat – es van centrar a identificar com desenvolupar un lideratge efectiu, com promoure la innovació, i com millorar la implementació d'estratègies per avançar cap a l'eradicació de la malaltia i contribuir d'aquesta manera a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que els països membres de l'ONU s'han proposat per 2030.

La primera sessió es va centrar en les principals llacunes en el coneixement científic i la translació per a l'eradicació. Es van identificar algunes àrees que requereixen major recerca (com per exemple la complexitat genètica del paràsit i del mosquit, i l'impacte de la resistència dels mosquits als insecticides), així com les àrees prioritàries en el futur, incloent la interrupció de la transmissió, la participació comunitària, i el control de paràsits en les poblacions més vulnerables a la malaltia (nens i dones embarassades).

La segona sessió es va centrar en els reptes en formació i desenvolupament de lideratge. Es va destacar la necessitat de fomentar interaccions entre institucions per aconseguir una formació adaptada al context local, desenvolupar models de formació sostenibles, i  involucrar a altres actors clau més enllà del sector salut.

La tercera sessió es va centrar en les lliçons apreses i les necessitats entorn de productes de R&D. Es van identificar diverses necessitats, com la de detectar casos asintomátics, comptar amb proves diagnòstiques ràpides i sensibles, i una profilaxi per a pacients asintomátics que no generi resistències.

La quarta sessió va abordar el finançament, el lideratge i la governança global en la lluita contra la malaltia. Finalment, la cinquena sessió va tractar d'esforços d'eliminació a nivell de país, on es va subratllar la importància de reforçar els sistemes de salut i millorar la implementació d'estratègies a nivell nacional.

El producte final del fòrum serà la publicació d'un marc analític per a l'eliminació i eradicació de la malària.

La participació de ISGlobal

Per part de l'Institut de Salut Global de Barcelona, centre impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, Núria Casamitjana, directora del Departament de Formació i Regina Rabinovich, directora de la Iniciativa d'Eliminació de Malària, van formar part del Comitè Organitzador. Altres membres d’ ISGlobal que van participar en el fòrum van ser la Presidenta del Patronat de la institució i directora del Programa International de la Fundació Bancaria "la Caixa", el director general Antoni Plasència, l'investigador Alfredo Mayor, i Kate Whitfield, coordinadora de l'Aliança Científica per a l'Eliminació de la Malària (MESA).

La participació en el fòrum va ser exclusivament per invitació directa per part del Comitè Organitzador, que va identificar a aquells individus en posició de prendre decisions sobre l'orientació de la lluita contra la malària en els propers 15 anys.

Per a Núria Casamitjana, “el motor principal del fòrum va ser l'Estratègia Tècnica Mundial contra la Malària 2016–2030 de l'OMS, que ha marcat unes ambicioses metes per 2030 i que només seran assolibles si tots els actors treballen coordinadament conjuminant esforços, desenvolupant solucions innovadors en l'àmbit científic, la implementació, la governança i el finançament; i al mateix temps millorant l'efectivitat de les intervencions”.