Recerca

El cas d'un trasplantament de fetge infectat amb T. cruzi

ISGlobal participa en l'estudi d'un cas d'infecció per T. cruzi en un pacient trasplantat que no va rebre tractament preventiu

14.05.2015

La revista Clinical Microbioliogy and Infection publica el cas d'una dona que va rebre el fetge d'un donant infectat amb T. cruzi i que va evolucionar favorablement tot i no haver rebut tractament preventiu contra la infecció. El cas, reportat per un equip mèdic de l'Hospital Unversitario Central d'Astúries (Oviedo) liderat per la Dra. Azucena Rodriguez -Guardado amb el suport del Dr. J.Gascon d'ISGlobal i la Dra. M. Flores de l'Institut Carlos III , subratlla la importància d'unificar la reglamentació europea sobre l'ús d'òrgans de donants infectats amb T. cruzi .

L'escassetat d'òrgans apropiats per trasplantament ha fomentat la utilització d'òrgans de donants amb infeccions transmissibles, com la malaltia de Chagas. En aquest cas, el receptor de l'òrgan rep un tractament preventiu amb un fàrmac contra el paràsit causant de la malaltia, o alternativament ha de seguir uns controls estrictes durant diversos mesos i rebre tractament en cas que es detecti la infecció pel paràsit (Trypanosoma cruzi). En el cas reportat, el receptor del fetge no va rebre el tractament preventiu perquè la infecció del donant va ser comunicada 10 mesos després del trasplantament. En aquest moment, els metges van confirmar la infecció pel paràsit amb diferents proves de laboratori i van iniciar un tractament amb el fàrmac antiparasitari benznidazole. Durant tot el període de tractament i seguiment, la dona no va presentar cap símptoma de la malaltia i es va aconseguir eliminar el paràsit. Els autors assenyalen que és notable que la pacient romangués asimptomàtica durant nou mesos després del trasplantament, tot i el règim immunosupresiu associat al trasplantament. Conclouen que els fetges de donants positius per T. cruzi es poden utilitzar per a pacients en estadis terminals de la seva malaltia, sempre que es conegui el risc i s'actuï en conseqüència.

S'estima que hi ha entre 8 i 10 milions de persones al món infectades amb T. cruzi , de les quals unes 100.000 viuen a Europa , particularment a Espanya . Tot i que el vector transmissor no és endèmic d'Europa, el paràsit es pot transmetre a través de transfusions de sang , trasplantaments d'òrgans, o de la mare al fetus . Per això, cal uniformitzar polítiques europees sobre el cribratge i ús d'òrgans de pacients infectats amb T. cruzi .

Referencia:

Rodriguez-Guardado A, González ML, Rodriguez M, Flores-Chavez M, Boga JA, Gascon J.Trypanosoma cruzi infection in a Spanish liver transplant recipient. Clin Microbiol Infect.2015; Apr 13