Publicador de continguts

Efectos en la salud de los contaminantes de interior

Durada
2009
Coordinador
Jordi Sunyer Deu
Finançadors
Ministerio de Ciencia e Innovación
Al nostre centre pretenem avaluar els efectes a llarg termini de l'exposició primerenca a microbis ambientals en la salut respiratòria i immunològica dels nens escolars. Per a això, mesurarem atòpia, fenòmens en aire exhalat, espirometria i prova broncodilatadora en a) escolars seguits des del naixement i amb mostres ambientals recollides en néixer i en l'actualitat (n = 500) ib) en escolars seleccionats en l'actualitat en una mostra representativa d'escoles (N = 2,000). Es realitzarà un estudi ambiental i un estudi de salut respiratòria en escoles (n = 8.000 nens).

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

  • Núria Pey Rosell
    Núria Pey Rosell

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null