Publicador de continguts

COVID-19: Mites i realitats [Webinar]

05.03.2020

El webinar aborda la situació epidemiològica del coronavirus SARS-CoV2, causant de la COVID-19, així com el coneixement científic existent fins a la data d'emissió. Va organitzar-lo ISGlobal el 5 de març de 2020 i va presentar-lo el Dr. Antoni Trilla, cap del departament de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i investigador d'ISGlobal.

Al llarg de la xerrada, el Dr. Trilla va repondre un seguit de preguntes per tal de dissipar mites i rumors. Per exemple, qüestions referents a la procedència, la taxonomia, la transmissibilitat i la letalitat del virus, aixi com el quadre clínic de la malaltia que causa (COVID-19), els factors de risc relacionats a la severitat, mètodes diagnòstics i tractament.

Més informació

www.isglobal.org/coronavirus

Vídeos sobre la COVID-19