Publicador de continguts

Recerca, Planificació urbana, medi ambient i salut

Associen l'exposició a la contaminació atmosfèrica amb una reducció important de l'esperança de vida a Espanya

Un estudi publicat en Environment International analitza per primera vegada dades de contaminació i mortalitat de tot l'estat

12.12.2016
Foto: Foto: David Holt

Una recerca liderada per científics d’ISGlobal ha llançat noves evidències sobre les greus conseqüències de la contaminació atmosfèrica sobre la salut. A diferència d'estudis anteriors, que s'havien centrat en àrees geogràfiques reduïdes, en aquesta ocasió els investigadors van analitzar dades corresponents a la mortalitat, els nivells de contaminació i les zones verdes de tot el territori espanyol entre els anys 2009 i 2013. Els resultats posen de manifest que les concentracions de contaminació atmosfèrica estan associades amb importants reduccions en l'esperança de vida.

En concret, l'estudi, que ha estat publicat en Environment International, va trobar que un increment de 5 μg/m3 en la concentració de partícules PM10, va resultar en una pèrdua de gairebé un any de vida. Al seu torn, un augment de 2 μg/m3 en la concentració de partícules PM2.5 es va relacionar amb una reducció de 7 mesos de vida. De la mateixa manera, una anàlisi de les taxes de mortalitat estandarditzades va revelar que aquests increments en la concentració de partícules PM10 i PM2.5 estaven associats amb un augment del risc de mortalitat del 5,7% i del 3,7%, respectivament.

“L'exposició a la contaminació atmosfèrica ja s'havia associat amb un increment en les taxes de mortalitat, però fins ara pocs estudis s'havien centrat en l'esperança de vida i la majoria tenia una cobertura espacial restringida”, afirma Carmen de Keijzer, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi.

Per a la realització d'aquest estudi d'àrees petites realitzat en el context del projecte LIFE MEDHISS, els investigadors van dividir la totalitat de l'estat espanyol en 2.148 àrees amb almenys 3.500 habitants que abastaven una població total de 44,5 milions de persones.

Pel que fa a la presència d'espais verds, els resultats són contradictoris. “De la mateixa manera que havia ocorregut en altres estudis anteriors, en el nostre cas els espais verds es van associar a un augment de l'esperança de vida en zones amb nivell socioeconòmic baix, mentre que es van associar a una reducció de l'esperança de vida en zones més pròsperes”, explica Xavier Basagaña, investigador d'ISGlobal que ha coordinat l'estudi. “És difícil valorar l'efecte dels espais verds sense tenir més informació sobre el tipus d'espai i l'ús que té per part de la població”, afegeix.

“En qualsevol cas i malgrat que farà falta més recerca per aclarir aquesta última qüestió, l'associació entre contaminació atmosfèrica i mortalitat és una evidència. Fer-li front hauria de ser una prioritat de salut pública”, conclou Basagaña.

Referència

de Keijzer C, Agis D, Ambrós A, Arévalo G, Baldasano JM, Bande S, Barrera-Gómez J, Benach J, Cirach M, Dadvand P, Ghigo S, Martinez-Solanas È, Nieuwenhuijsen M, Cadum E, Basagaña X; MED-HISS Study group. The association of air pollution and greenness with mortality and life expectancy in Spain: A small-area study. Environ Int. 2016 Nov 18. pii: S0160-4120(16)30755-3. doi: 10.1016/j.envint.2016.11.009.