Formació

Arrenca a Libèria un projecte per millorar el diagnòstic de malalties infeccioses

IGORCADIA és una iniciativa de capacitació finançada per la EDCTP i liderada per ISGlobal

11.12.2017
Foto: G. Martínez

Aquest mes de desembre va començar IGORCADIA, un projecte que busca reforçar la recerca i registre de proves diagnòstiques a Libèria mitjançant l'enfortiment de capacitats de l'Autoritat Reguladora de Medicines i Productes de Salut (LMHRA). El projecte, finançat per la European Development Clinical Trials Partnership (EDCTP), està liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, en col·laboració amb el Saint Joseph’s Catholic Hospital de Monròvia (Libèria) i la Fundació Juan Ciudad.

A Libèria, tres dels quatre assajos clínics que van començar durant l'última epidèmia d'ébola van finalitzar de manera prematura. Un dels reptes al país és mantenir la capacitat de realitzar futurs assajos clínics contra aquesta i altres malalties infeccioses emergents. Per a això, és fonamental comptar amb bones proves diagnòstiques ràpides i fiables, sobretot en absència d'una adequada infraestructura de laboratoris.  

“Esperem que IGORCADIA contribueixi a enfortir les capacitats de recerca en salut en un país durament afectat per la crisi de l'ébola” diu Alfredo Mayor, investigador principal del projecte.

L'objectiu del projecte -de dos anys de durada- és triple, ja que busca formar i enfortir capacitats del LMHRA per a i) regular i aprovar la importació, magatzematge i ús de diagnòstics existents per a malalties infeccioses; ii) revisar, dissenyar, implementar, analitzar i donar a conèixer la recerca en nous diagnòstics; i iii) establir col·laboracions entre diferents agències, autoritats i laboratoris locals. 

“Aquest projecte sorgeix de SELeCT, un altre projecte també finançat per la EDCTP, que vam realitzar en el Saint Joseph’s Catholic Hospital, i és una excel·lent oportunitat per donar continuïtat al que vam començar i mantenir una col·laboració científica amb aquesta institució”, explica des de Monròvia Guillermo Martínez, coordinador de tots dos projectes.

Amb el suport de:


Aquest projecte és part del programa EDCTP2 que té el suport de la Unió Europea